TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A mennyei tanácsban elhatározták, hogy noha az ember törvényszegő lett, mégse vesszen el engedetlenségében, hanem Krisztusba mint helyettesébe és zálogába vetett hit által Isten választottja lehessen. Úgy, mint akit eleve arra szánt, hogy Jézus Krisztus által, jó tetszéséből gyermekévé fogadja. Isten azt akarja, hogy minden ember megmeneküljön. Bőségesen gondoskodott mindenről azáltal, hogy egyszülött Fiát adta váltságul az emberért. Aki végül elvész, azért vész el, mert nem engedi, hogy Isten gyermekévé fogadja Krisztus Jézus által. Az embert büszkesége fosztja meg attól, hogy elfogadja az üdvösséget. Emberi érdem folytán azonban egyetlen ember sem juthat Isten színe elé. Isten előtt az embert csakis Krisztus neki tulajdonított kegyelme, belé vetett hite teszi elfogadhatóvá. Az ember nem hivatkozhat sem a tetteire, sem emelkedett, boldog érzéseire, mintha ezek azt bizonyítanák, hogy Isten elfogadta, mert a választottakat Krisztusban választotta ki” (Ellen G. White cikke: „Chosen in Christ”, Signs of the Times, 1893. január 2.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mit jelent és mit nem jelent a gyermeki hit? Az Istennel való kapcsolatunk terén mi az, aminek az elérésére törekedjünk ennek köréből? Hol eshet túlzásba az ember ebben a kérdésben?

2) Miért félnek sokan annyira a kegyelem és a csakis hit által elnyerhető megváltás gondolatától? Mi lehet a magyarázata annak, hogy ha tehetné, a legtöbb ember inkább a saját tettei révén próbálna üdvösségre jutni?

3) Térjünk vissza a csoportban a csütörtöki rész utolsó kérdésére! Hogyan fordulhat elő, hogy hetednapi adventistaként ismét olyan szolgaságba keveredhetünk, mint amiből ideális körülmények között már megszabadultunk? Miként eshet meg ez velünk? Honnan tudhatjuk, ha éppen ez történik? Akkor hogyan szabadulhatunk meg?

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten a fiaivá és leányaivá fogadott bennünket Krisztusban. Gyermekeiként részünk van minden olyan jogban és kiváltságban, amire e családi kapcsolat feljogosít. Éppen olyan balgaság volna csakis a szabályok és a rendelkezések alapján viszonyulni Istenhez, mintha a fiú le akarna mondani a családban betöltött helyéről, az örökségéről, hogy szolga legyen.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: