VISSZA A SZOLGASÁGBA? (Galata 4:8-20)

Foglaljuk össze a saját szavainkkal, hogy mit mondott Pál Gal 4:8-20 szakaszában! Mennyire veszi komolyan a galáciaiak között terjesztett hamis tanítást?

Pál nem írja le pontosan, hogy mi volt az, amit a vallási élet terén a galáciabeliek gyakoroltak. Szavai mégis egyértelműen valamiféle hamis istentiszteleti rendszerre utalnak, ami lelki rabságba dönti őket. Az apostolt az késztette e szenvedélyes hangvételű levél megírására, hogy rendkívül veszélyesnek és rombolónak tartotta ezt a hamisságot. Figyelmeztette a galáciaiakat, hogy így mintha a fiúság állapotából visszatérnének a szolgaságba.

Noha Pál nem bocsátkozik részletekbe, mégis mi az, amit kifogásolt (Gal 4:9-11)?

Pálnak a napokra, hónapokra, időkre és esztendőkre tett utalását (Gal 4:10) sokan úgy magyarázzák, hogy nemcsak a ceremoniális törvények, hanem a szombat ellen is érvelt. Erre a magyarázatra azonban végképp nincs bizonyíték. Először is, ha Pál valóban a szombatra és más, jellemzően zsidó szokásra kívánt volna rámutatni, Kol 2:16 versét olvasva egyértelmű, hogy mint ahogy ott, itt is megnevezhette volna ezeket. Másodszor pedig, világossá teszi, hogy a galáciaiak ezzel a Krisztusban való szabadság állapotából ismét visszakerültek a szolgaságba. „Ha a hetedik napnak, a szombatnak a megünneplése szolgaságba döntené az embert, akkor maga a Teremtő is a szolgaság állapotába lépett volna, amikor a világ első szombatját megünnepelte” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 967. o.)! Jézus nemcsak megtartotta a szombatot, hanem tanította is ennek helyes módját. Ugyan miért tette volna ezt, ha az igazi szombatünneplés bármiféle tekintetben is megfosztaná az embert attól a szabadságtól, ami Krisztusban elnyerhető (lásd Mk 2:27-28; Lk 13:10-16)?

Vajon fellelhető a hetednapi adventista gyakorlatban olyan dolog, ami elvesz a Krisztusban való szabadságból? Vagy talán nem magával a szokással van baj, inkább azzal, ahogyan ahhoz viszonyulunk? A helytelen hozzáállás hogyan sodorhat épp olyan szolgaságba, mint amitől nagy hévvel óvta Pál a galáciabelieket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: