„KIBOCSÁTOTTA ISTEN AZ Ő FIÁT” (Galata 4:4)

„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett” (Gal 4:4).

Pál a teljesség szó használatával érzékelteti Isten aktív szerepét abban, hogy végrehajtja szándékát az emberiség történelmében. Jézus nem egy tetszőleges időben jött el, hanem pontosan akkor, amikorra Isten előre meghatározta. Történelmi szempontból nézve ezt a korszakot a Pax Romana (Róma békéje) névvel illették, ami a Római Birodalom közel két évszázadig tartó, viszonylag stabil és békés időszaka volt. Róma meghódította a Földközi-tenger vidékét, és ez elhozta a békét. A kor előnyei: a közös nyelv, a kedvező közlekedési feltételek és a közös kultúra egyaránt segítették az evangélium gyors terjedését. A Biblia szempontjából nézve Isten ezt az időt választotta ki előre a megígért Messiás eljövetelére (lásd Dán 9:24-27).

Miért kellett Krisztusnak felvennie emberi természetünket ahhoz, hogy megválthasson (Jn 1:14; Róm 8:3-4; 2Kor 5:21; Gal 4:4-5; Fil 2:5-8; Zsid 2:14-18; 4:14-15)?

A Szentírásban Gal 4:4-5 az evangélium egyik legtömörebb összefoglalása. Nem véletlen, hogy Jézus belépett az emberiség történelmébe. „Kibocsátotta Isten az ő Fiát.” Más szóval, üdvösségünk érdekében Isten kezdeményezett. E szavakban benne foglaltatik az alapvető keresztény hit is Krisztus örökkévaló isteni természetében (Jn 1:1-3, 18; Fil 2:5-9; Kol 1:15-17). Isten nem egy mennyei hírnököt küldött – saját maga jött el. Jézusra, Isten Fiára, az örökké létező Istenre viszont az is igaz, hogy „asszonytól lett”. Ez a kifejezés ugyan magában hordozza a szűztől való születés gondolatát, mégis inkább Jézus emberi természetének valóságát hangsúlyozza. A „törvény alatt lett” megfogalmazás nemcsak Jézus izraelita származására utal, de azt is kifejezi, hogy magára vette a minket illető kárhoztató ítéletet. Krisztusnak azért kellett felvennie emberi természetünket, mert mi nem tudnánk megmenteni magunkat. A törvény előtt alkalmassá vált rá, hogy Helyettesünk, Megváltónk és Főpapunk legyen, amikor isteni természetét egyesítette bukott emberi természetünkkel. Második Ádámként eljött, hogy visszaszerezze mindazt, amit engedetlensége folytán az első Ádám elveszített (Róm 5:12-21). Engedelmességével tökéletesen eleget tett a törvény követelményeinek, ezért tudott megváltást szerezni Ádám tragikus bukása után. Kereszthalálával eleget tett a bűnös halálát megkövetelő törvény igazságának, ezzel jogot szerzett arra, hogy mindenkit megválthasson, aki igaz hittel és önmagát átadva hozzá fordul.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: