TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Többen kérdezik a Galáciabeliekhez írt levél törvény-értelmezése kapcsán: »Melyik törvény a Krisztushoz vezérlő mester?« »A Tízparancsolatnak mind a ceremoniális, mind pedig az erkölcsi törvénye« – válaszolom.Krisztus volt az alapja a teljes zsidó rendszernek. Ábel halála Káin engedetlenségének következménye volt, aki nem fogadta el Istennek azt a tervét, mely szerint Jézus Krisztus – áldozatokban elővetített – vére szerezhet számára szabadulást. Káin elutasította a vérontást, mely Krisztus vérének a világért való kiontását jelképezte. A teljes szertartás Istentől származott, a rendszer alapja pedig Krisztus volt. A törvény tanítómesteri munkájának kezdete, hogy a bűnös embert elgondolkodtassa Krisztusról, a zsidó vallási életforma megalapozójáról. A szentély szolgálatában valamiképpen résztvevők mindegyike folyamatos tanítást kapott Krisztus közbenjárásáról az emberek érdekében. Ez a szolgálat úgy lett eltervezve, hogy minden szívben szeretetet ébresszen Isten törvénye iránt, mely nem más, mint országának törvénye” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 221. o.).

„A Tízparancsolatot nem annyira a tilalom, mint inkább a kegyelem oldaláról kell szemlélni. A tiltások az engedelmességben való boldogság biztosítékai. Ha Krisztusban fogadjuk el azokat, akkor olyan jellemtisztaságot munkálnak bennünk, ami örökkévaló korokon át fog örömünkre szolgálni. Az engedelmesnek a védelem falaként szolgálnak” (i. m. 222-223. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Gyakran küzdünk azzal a kérdéssel, hogyan tudjuk legyőzni életünkben a bűnt. Milyen ígéreteket találunk a Bibliában a bűn feletti győzelemmel kapcsolatban? Mit tehetünk, hogy valóra váljanak ezek az ígéretek?

2) Gyakran halljuk, amint keresztények azt hangoztatják, hogy már nem érvényes a törvény. Azonban ők is ellenzik a bűnt, tehát nem gondolják komolyan, hogy Isten eltörölte volna a törvényt. Akkor mégis miért mondják ezt? (Segítségül: Általában melyik parancsolattal kapcsolatban kerül elő efféle megjegyzés?)

ÖSSZEFOGLALÁS: Isten azért adta a törvényt, hogy az mutasson rá, milyen szüksége van a bűnös embernek Krisztusra. Nevelőként Istenről tanít, védelmez a rossztól. Ugyanakkor fegyelmez is, rámutat bűnösségünkre és ítéletet mond. Krisztus azonban megszabadít a törvény kárhoztatásától, törvényét szívünkbe írja.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: