A TÖRVÉNY MINT „ŐRIZŐNK”

Pál két alapvető következtetésre jut a törvénnyel kapcsolatban: 1) a törvény nem érvényteleníti vagy törli el Isten Ábrahámnak tett ígéretét (Gal 3:15-20); 2) a törvény nem áll ellentétben az ígérettel (Gal 3:21-22). Akkor valójában mi a törvény szerepe? Pál leírja Gal 3:19 versében (ÚRK), hogy a „bűnök miatt adatott”, majd pedig ezt a gondolatot kiterjeszti, amikor a törvénnyel kapcsolatban három különböző szót vagy kifejezést használ: „őrizete alatt voltunk” (23. vers); „egybezárva” (23. vers); „mesterünkké” (24. vers).

Figyelmesen imádkozva olvassuk el Gal 3:19-24 szakaszát! Mit mond itt Pál a törvényről?

Pálnak a törvényre vonatkozó kijelentéseit Gal 3:19 versében a legtöbb mai fordítás kifejezetten negatív értelemben adja vissza. Az eredeti görög megfogalmazás azonban távolról sem olyan egyoldalú. Az őrizni szó ugyan használható negatív értelemben, mint pl. a fenyegető katonai őrizetre vonatkozóan 2Kor 11:32 versében, de az Újszövetség általában védelmezés, megtartás értelemben használja, mint Fil 4:7 és 1Pt 1:5 verseiben is. Ugyanez igaz az „egybezárva” szóra (Gal 3:23). Fordítható úgy is, mint „bezár” (1Móz 20:18; Józs 6:1; Jer 13:19), „körülfog” (2Móz 14:3), „bekerít” (Lk 5:6) vagy „berekeszt” (Róm 11:32). Amint tehát az itt idézett példák is érzékeltetik, a szövegösszefüggés értelmében ennek a szónak lehet pozitív és negatív jelentéstartalma is.

Milyen előnye származott az izraelitáknak úgy az erkölcsi, mint a ceremoniális törvényből (3Móz 18:20-30; 5Móz 7:12-24; Róm 3:1-2)?

Előfordult ugyan, hogy Pál negatívabb módon szólt a törvényről (Róm 7:6; Gal 2:19), viszont nagyon sok pozitívumot is mondott róla (Róm 7:12, 14; 8:3-4; 13:8). Isten nem átokként adta a törvényt Izraelnek. Ellenkezőleg! Áldásnak szánta. Igaz, az áldozati rendszer nem távolíthatta el végleg a bűnt, de a megígért Messiásra mutatott, aki viszont képes rá. A törvény szabályozta az ember viselkedését, ezzel védve Izraelt sok olyan bűntől, amelyek sújtották a többi ókori civilizációt. Pálnak a törvényre vonatkozó egyéb pozitív megjegyzései fényében hiba volna negatív értelemben venni itteni szavait.

Gondoljunk most valami jó dologra, amivel visszaélnek az emberek! Például egy betegség kezelésére kifejlesztett gyógyszert kábítószer gyanánt is bevehet valaki. Milyen példát találunk erre az elvre a saját életünkben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: