„TÖRVÉNY ALATT ŐRIZTETTÜNK”

Gal 3:23 versében Pál leírja, hogy „Minekelőtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk.” A többes szám első személyű megfogalmazással az apostol a galáciai gyülekezetekben lévő zsidó hívőkre utal. Ők azok, akik ismerték a törvényt, és Gal 2:15 versétől kezdődően Pál kifejezetten hozzájuk szól. Ezt abból is láthatjuk, hogy Gal 3:23 versében így fogalmaz: „őriztettünk”, ezzel szemben a 26. versben: „vagytok”, azaz, ott már többes szám második személyben beszél. Gal 3:23 fordításában az áll, hogy „Minekelőtte pedig eljött a hit”. Pál szembeállítja egymással a törvény szerepét a Krisztus előtti és utáni időben (Gal 3:24), „a hit” a legnagyobb valószínűség szerint inkább Jézusra, mint általánosságban véve a keresztény hitre utal.

Pál úgy fogalmaz, hogy a zsidók „a törvény alatt” őriztettek Krisztus eljövetele előtt. Mit értett „a törvény alatt” kifejezésen? Vö. Gal 3:22-23 és Róm 6:14-15; 1Kor 9:20; Gal 4:4-5, 21; 5:18!

Pál tizenkétszer használja leveleiben a „a törvény alatt” kifejezést, aminek az adott szövegösszefüggésből következően két különböző értelme is lehet.

1) „A törvény alatt” – másik utalás az üdvösségre (Gal 4:21). Pál galáciai ellenfelei az engedelmességük által próbálták elérni az életadó igazság állapotát. A későbbiekben még arra is rámutat, hogy amikor a galáciaiak a törvény alatt kívántak lenni, valójában elutasították Krisztust (Gal 5:2-4).

2) „A törvény alatt” – kárhoztatás alatt értelemben (Róm 6:14-15). Mivel a törvény nem szerezhet engesztelést a bűnért, követelményeinek megszegése végeredményben azzal jár, hogy az ember ítélet alá esik. Ebben az állapotban találja magát minden ember. A törvény úgy lép fel, mint egy börtönőr, elzár minden törvényszegőt, aki halálos ítéletet vont magára. Amint a tanulmány következő részében látjuk majd, az „őriztettünk” szó jelöli, hogy erre gondolt Pál, amikor ebben a szakaszban „a törvény alatt” kifejezéssel élt.

Az itt szereplő görög szót (ennomos) általában úgy fordítják, hogy „törvény alatt”, de szó szerint azt jelenti: „törvényen belül”. Arra utal, hogy a törvény előírásain belül élni, a Krisztussal való egység által (1Kor 9:21). Lehetetlen megigazulni „a törvény cselekedetei” által, vagyis úgy, hogy Krisztus nélkül próbáljuk betartani a törvényt, mert csak az nyerhet életet, aki hit által megigazul (Gal 3:11). Ez az igazság nem teszi érvénytelenné a törvényt, csak azt mutatja, hogy a törvény semmiképp nem adhat örök életet.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: