A TÖRVÉNY ÉS AZ ÍGÉRET

„A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é” (Gal 3:21)?

Pál érezte, a szavai hallatán ellenfelei arra gondolhatnak, hogy a törvény értékét akarja kisebbíteni, vagy mintha Isten ígéreteinek elsődlegességéről szólva burkoltan leszólná Mózest vagy a Tórát. Éppen ezért kimondja azt, amire gondoltak. „Azt mondod, hogy a törvény ellentétben áll Isten ígéreteivel?” Pál erre hangsúlyos „Nem!”-mel válaszol. Képtelenség ez a következtetés, hiszen Isten nem mond ellent önmagának. Ő adta az ígéretet és a törvényt is. A törvény nem áll szemben az ígérettel, csupán a kettőnek különböző szerepet kell betöltenie, más a feladatuk Isten mindenre kiterjedő megváltási tervében.

Milyen téves elképzelés élt Pál ellenfeleiben a törvény szerepével kapcsolatban (vö. Gal 3:21; 3Móz 18:5; 5Móz 6:24)?

Ezek az emberek hitték, hogy a törvény lelki életet adhat. Valószínűleg olyan ószövetségi szakaszok téves értelmezéséből nőhettek ki e nézeteik, mint 3Móz 18:5 és 5Móz 6:24, amelyekben arról van szó, hogy a törvény irányítja az Isten szövetségébe tartozók életét. A törvény valóban szabályozta a szövetségen belül lévők életét, ők azonban arra a következtetésre jutottak, hogy a törvény a kiindulópontja az ember Istennel való kapcsolatának. Ám a Biblia egyértelműen fogalmaz arról, hogy a „megelevenítés” képessége olyan erő, amivel egyedül Isten és a Szentlélek bír (2Kir 5:7; Neh 9:6; Jn 5:21; Róm 4:17). A törvény nem eleveníthet meg senkit lelki értelemben, persze ez távolról sem jelenti azt, hogy ellentétben állna Isten ígéretével. Pál bizonyítani akarta, hogy a törvény nem adhat életet, ezért írta Gal 3:22 versében: „az Írás mindent bűn alá rekesztett.” Róm 3:9-19 egy sor ószövetségi versből idéz, azt bizonyítandó, hogy mennyire rosszak is vagyunk valójában. A szakaszokat nem találomra fűzte össze. A bűn problémájának lényegével kezdi, az emberi szívet súlyos csapásként kínzó önzéssel, majd rátér azokra a versekre, amelyek bemutatják a bűn mindent átható voltát, végül pedig egyetemességét.

Mi ennek a lényege? Az, hogy a bűn nagysága és a törvény korlátozott lehetőségei miatt csak Krisztus irántunk való hűsége révén nyerhetjük el az örök élet ígéretét.

Ha a törvény nem menthet meg, akkor vajon milyen előnyöket remélhetünk betartásától? Azaz milyen gyakorlati hasznát tapasztaltuk már az életünkben annak, hogy engedelmeskedtünk Isten törvényének?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: