ISTEN TÖRVÉNYÉNEK ÉRVÉNYESSÉGE

Pál kijelentette, hogy a törvény a Sínai-hegynél adatott. Úgy érthetjük ezt, hogy szerinte azt megelőzően nem létezett törvény? Ha nem így kell érteni, mi a különbség a Sínai-hegy előtti és utáni idő között (1Móz 9:5-6; 18:19; 26:5; 39:7-10; 2Móz 16:22-26)?

Istennek nem kellett mennydörgés, villámlás és halálbüntetés fenyegetése kíséretében kinyilatkoztatnia törvényét Ábrahámnak (2Móz 19:10-23). Akkor az izraelitáknak miért úgy adta mégis a törvényt? Azért, mert egyiptomi szolgaságuk idején az izraeliták megfeledkeztek Isten hatalmas voltáról és magas erkölcsi kívánalmairól. Ebből következően rá kellett döbbenniük saját bűnösségük mélységére, valamint érzékelniük kellett Isten törvényének szentségét. A Sínai-hegynél adott kinyilatkoztatás éppen ezt biztosította.

Mit értett Pál azon, hogy a törvény „adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret” (Gal 3:16-19)?

Ezt a szakaszt sokan úgy értelmezik, hogy Isten csak egy bizonyos időre adta a törvényt a Sínai-hegynél, Ábrahám kora után négyszázharminc évvel, és Krisztus eljövetelekor hatályát vesztette. Ez a magyarázat azonban ellentétben áll azzal, amit az apostol a Római levélben mond a törvényről, ill. amit más bibliai helyeken találunk, pl. Mt 5:17-19 verseiben. Gyakori hiba ennél a szakasznál, hogy az olvasók az „amíg” szót időkorlátozásként értelmezik. Itt azonban nem érthető úgy. A zsoltáros az Urat félő emberről szólva így ír: „Rendületlen az ő szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz” (Zsolt 112:8). Azt jelentené ez, hogy amikor meglátja az ellenségeit, elkezd félni? Jel 2:25 versé­ben Jézus ezt mondja: „Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.” Úgy érti ezt Jézus, hogy eljövetele után már nem kell hűségesnek lennünk? A törvény szerepe nem ért véget Krisztus eljövetelével. Amíg csak létezik a törvény, rámutat a bűnre. Pál itt azt mondja, hogy Krisztus eljövetele az emberiség történelmének meghatározó fordulópontja lett. Krisztus meg tudta tenni, amire a törvény nem képes – igazi ellenszert adni a bűnre, azaz megigazítani a bűnösöket és Lelke által beteljesíteni törvényét bennük (Róm 8:3-4).

Nézzük meg, mi történt a Sínai-hegynél! Az izraeliták láthatták Isten hatalmának megnyilvánulásait, és mégis mit tettek!? Mire utal ez azzal kapcsolatban, hogy milyen az igaz hit, hogyan tehetünk rá szert és őrizhetjük meg (lásd Kol 2:6)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: