A TÖRVÉNY CÉLJA

Gal 3:19-29 szakaszában Pál többször is utal a törvényre. Elsősorban mire vonatkoznak a szavai a Galáciai levélnek ebben a részében?

Egyesek szerint az „amíg” szó a 19. versben azt érzékelteti, hogy ez a törvény csak átmeneti jellegű volt, ennélfogva a szakasz bizonyára a ceremoniális törvényre utal, ami betöltötte a célját a kereszten és majd véget ért. Ez önmagában érthető lenne, mégis úgy tűnik, Pál nem erre mutat a Galáciai levélben. Noha Isten a bűn miatt adta a ceremoniális és az erkölcsi törvényt is a Sínai-hegynél, látni fogjuk a következő kérdést mérlegelve, hogy Pál valószínűleg elsősorban az erkölcsi törvényre gondolt.

Valóban azt mondja Pál, hogy a törvény „adatott”? Milyen célból? Vö. Gal 3:19; Róm 5:13, 20!

Pál nem azt mondja, hogy a törvény kiegészíti Istennek az Ábrahámmal kötött szövetségét, mintha, mondjuk az eredeti végrendeletnek egy függeléke vagy záradéka volna, megváltoztatva az eredeti rendelkezést. A törvény már jóval a Sínai-hegynél történt események előtt létezett (lásd a holnapi részt). Pál itt arra gondol, hogy Izrael egészen más okból kapta a törvényt. Az volt Isten célja, hogy ismét maga felé irányítsa a népet, vissza a kegyelemhez, amit mindazoknak felkínál, akik hit által térnek hozzá. A törvény felnyitja a szemünket bűnös állapotunkra, arra, hogy szükségünk van Isten kegyelmére. Az Úrnak nem az volt a terve a törvénnyel, hogy ez egy program legyen, ami által „kiérdemelnénk” az üdvösséget. Ellenkezőleg! Pál szerint Isten azért adta, hogy „a bűn megnövekedjék” (Róm 5:20) – vagyis, hogy világosabban megmutassa nekünk, hol van bűn az életünkben (Róm 7:7, 13).

A ceremoniális törvény a Messiásra mutatott, hangsúlyozta a szentség fontosságát, a Megváltóra utaltságunkat, viszont a tiltásokat megfogalmazó erkölcsi törvény az, ami leleplezi a bűnt és bemutatja, hogy ez nem csupán része természetes állapotunknak, hanem valóban Isten törvényének megszegése (Róm 3:20; 5:13, 20; 7:7-8, 13). Ezért mondja Pál, hogy „ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen” (Róm 4:15).

„A törvény úgy hat, mint egy nagyító. Ha azon keresztül nézünk, attól nem lesz több koszos folt az öltözeten, csak világosabban lehet azokat látni, sokkal többet észreveszünk, mintha szabad szemmel figyelnénk” (William Hendriksen: New Testament Commentary. Exposition on Galatians. Grand Rapids, Mich., 1968, Baker Book House, 141. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: