HIT ÉS TÖRVÉNY (Róma 3:31)

Pál erőteljesen érvelt amellett, hogy az Istennel való kapcsolatban elsődleges a hit szerepe. Újból és újból kijelentette, hogy az üdvösségnek nem előfeltétele sem a körülmetélkedés, sem a törvény egyetlen más cselekedete, „mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem” (Gal 2:16). Továbbá nem a törvény cselekedete, hanem a hit a keresztények meghatározó jegye (Gal 3:7). A törvény cselekedeteinek ismételt tagadása nyomán felvetődhet a kérdés: Vajon a törvény már lényegtelen volna? Eltörölte Isten a törvényt?

Arra gondolt volna Pál, hogy a hit hatályon kívül helyezi a törvényt, mivel hit által nyerjük el az üdvösséget, nem pedig a törvény cselekedeteivel? Mit mondanak a következő szövegek? Vö. Róm 3:31 versét Mt 5:17-20, Róm 7:7, 12 és 8:3 verseivel!

Pál érvelése Róma 3. fejezetében párhuzamos azzal, amit a hit és a törvény kérdéséről a Galáciai levélben írt. Érezte, megjegyzéseiből némelyek talán arra következtethetnek, hogy a hit fontosságát a törvény kárára akarja kiemelni, ezért teszi fel a szónoki kérdést Róm 3:31 versében: „A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által?” Vagy, ahogy az új protestáns fordításban olvashatjuk: „Érvénytelenné tesszük tehát…?” Az itt szereplő szó görögül a katargeo, amit Pál gyakran használ, és úgy fordíthatjuk, hogy „hiábavalóvá tesz” (Róm 3:3), „eltöröl” (Ef 2:15), „megsemmisül” (Róm 6:6, új prot. ford.), vagy akár elpusztít értelemben is vehető, mint pl. 1Kor 6:13 versében. Világos, ha Pál azt kívánta volna erősíteni, hogy Isten valamiféleképp eltörölte a törvényt a kereszten, amint ma egyesek magyarázzák tanítását, akkor azt itt tette volna meg. Ám az apostol hangsúlyos „Nem”-mel tagadja ezt a gondolatot, sőt, egyértelműen kifejezi, hogy evangéliuma meg is erősíti a törvényt. „A hit általi megigazulás terve bemutatja, hogyan tekint Isten a törvényére, amikor megköveteli, ugyanakkor rendelkezésünkre is bocsátja az engesztelő áldozatot. Ha a hit általi megigazulás eltörölné a törvényt, akkor nem lett volna szükség Krisztus engesztelő halálára ahhoz, hogy a bűnös felszabaduljon bűnei alól és így újból békében lehessen Istennel. Továbbá az őszinte hitben benne foglaltatik az is, hogy az ember fenntartás nélkül kész teljesíteni Isten akaratát, törvénye iránt engedelmesen él… Csak az engedelmességhez vezethet el az igaz hit, ami a Megváltó iránti, teljes szívből fakadó szereteten alapul” (The SDA Bible Commentary. 6. köt. 510. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: