TÖRVÉNY ÉS HIT (Galata 3:15-18)

Noha Pál ellenfelei elfogadták: Ábrahám életét legfőképpen a hit jellemezte, az apostol számított rá, hogy további kérdéseik lesznek. Azt tudakolják, hogy miért is adta Isten Izraelnek a törvényt nagyjából négy évszázaddal Ábrahám kora után. Vajon a törvényadás nem közömbösített minden korábbi megállapodást?

Mi volt a célja Pálnak azzal, hogy egy ember végrendeletéhez hasonlította Isten Ábrahámmal kötött szövetségét?

Általában véve a szövetség és a végrendelet eltér egymástól. A szövetség jellemzően két vagy több fél közös megegyezése, amit szerződésnek vagy megállapodásnak is neveznek. Ezzel szemben a végrendelet egyetlen ember kijelentése. Az Ószövetség görög fordítása, a Septuaginta sosem használja Isten Ábrahámmal kötött szövetségére a kölcsönös megegyezés vagy szerződés görög szavát (syntheke), csak azt, ami a végrendeletre vonatkozik (diatheke). Miért? Valószínűleg azért, mert a fordítók felismerték, hogy Isten Ábrahámmal kötött szövetsége nem két személy kölcsönös megállapodása volt, amelyben egyaránt kötelező ígéreteket tettek volna. Ellenkezőleg! Isten szövetségének az alapja egyedül a saját akarata volt, semmi más. Nem fűzte hozzá azt sem, hogy „ha”, „és”, „de”. Ábrahámnak pedig egyszerűen el kellett fogadnia Isten szavát. Pál a „végakarat” és a „szövetség” kettős jelentéséből kiindulva világít rá Isten Ábrahámmal kötött szövetségének sajátságos jellemzőire. Amint az emberek végrendeletére jellemző, Isten ígéretei is a megnevezett kedvezményezettnek szólnak: Ábrahámnak és utódainak (1Móz 12:1-5; Gal 3:16). Bennük foglaltatik az örökség megnevezése is (1Móz 13:15; 17:8; Róm 4:13; Gal 3:29). Pál azonban azt tartja a legfontosabbnak, hogy Isten ígérete nem változik. Egy ember végakarata nem változik érvénybe lépése után, hasonlóképpen a Mózes által adott törvény sem közömbösítheti egyszerűen Isten szövetségét, amit korábban Ábrahámmal megkötött. Isten szövetsége ígéret (Gal 3:16), Ő pedig semmiképp sem szegi meg ígéreteit (Ézs 46:11; Zsid 6:18).

A következő szakaszokban (1Móz 9:11-17; 15:18; 17:1-21) helyettesítsük a szövetség szót azzal, hogy ígéret! Mit mondhatunk el a „szövetségről” ezekben a részekben? Mennyiben lesz világosabb a jelentése, ha Isten szövetségét ígéretként értelmezzük? Miért értjük meg jobban ezáltal azt, hogy mi is a szövetség? Még mit tanulhatunk Isten jelleméről az imént olvasott részekből?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: