EVANGÉLIUM AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

„Mivel pedig az Írás előre látta, hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, előre hirdette az evangéliumot Ábrahámnak: Tebenned fog áldást nyerni minden nép” (Gal 3:8, ÚRK). Pál nemcsak azt írja le, hogy Ábrahámnak hirdettetett az evangélium, hanem maga Isten jelentette ki neki, tehát kétség nem fér hozzá, hogy az az igazi evangélium. Mégis, mikor mondta el Isten az evangéliumot Ábrahámnak? Pál 1Móz 12:3 versét idézve utal rá, hogy Isten Ábrahámmal való szövetségére gondol, amit 1Móz 12:1-3 versei szerint a pátriárka elhívásakor kötött vele.

Mit tudhatunk meg 1Móz 12:1-3 szakaszából az Ábrahámmal kötött szövetségről?

A szövetség központjában Isten ígéretei állnak. Az Úr négy dolgot is megnevez, amit magára vállal. Az Ábrahámnak tett ígéretekben az is nagyszerű, hogy mindegyik egyoldalú: csak Isten az, aki ígér, nem Ábrahám. Ez épp az ellenkezője annak, ahogy a legtöbb ember közelít Istenhez. Általában fogadkozunk, hogy majd neki szolgálunk, ha ezért cserébe megad valamit. Csakhogy pont ez a törvényeskedés. Isten nem várt ígéretet Ábrahámtól, csupán azt, hogy hittel fogadja el ígéreteit. Természetesen ez sem volt könnyű, mert Ábrahámnak meg kellett tanulnia teljesen Istenre hagyatkozni, nem pedig önmagára (lásd 1Mózes 22). Ábrahám elhívása tehát az evangélium lényegét mutatja be, ami nem más, mint a hit általi megigazulás.

Egyesek arra a téves következtetésre jutottak, hogy a Biblia tanítása szerint az üdvösséghez két út is vezet. Szerintük az ószövetségi időkben a parancsolatok betartása volt az üdvösség alapja, majd pedig, mivel ez nem bizonyult igazán eredményesnek, Isten eltörölte a törvényt és az üdvösséget hit által tette elérhetővé. Nem is eshetne távolabb az igazságtól ez az elképzelés! Amint Pál leszögezte Gal 1:6-7 versében, csak egy evangélium létezik.

Még milyen példát találunk az Ószövetségben a hit általi megigazulásra? Lásd pl. 1Móz 17:11; 2Sám 12:1-13; Zsolt 32:1-5; Zak 3:1-4!

Gyakran hallani az „olcsó kegyelem” kifejezést, ami azonban téves elnevezés. A kegyelem nem olcsó, hanem ingyen van (legalábbis számunkra). Ám óriási tévedés azt hinni, hogy cselekedeteinkkel bármit is hozzátehetünk, vagy hogy mentségként használhatjuk a bűnre. Személy szerint e két tévút közül melyik felé hajlunk inkább? Melyiknek mi az ellenszere?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: