AKIT ISTEN IGAZNAK NYILVÁNÍT

Vajon miért Ábrahámra hivatkozik először Pál, amikor a Szentírás alapján akarja igazolni evangéliumának üzenetét (Gal 3:6)?

Ábrahám a judaizmus központi figurája volt. Nemcsak a zsidóság atyjának tekintették, hanem Pál korában egyenesen az igazi zsidók mintaképét látták benne. Sokan hitték, hogy Ábrahám jellemző tulajdonsága az engedelmesség volt, és Isten éppen engedelmessége miatt nevezte igaznak. Végtére is, Ábrahám elhagyta otthonát, családját, elfogadta a körülmetélést, sőt Isten parancsára még fiát is kész lett volna feláldozni. Ez aztán az engedelmesség! Bizonyára ilyen irányban haladt Pál ellenfeleinek érvelése, akik a körülmetélkedés mellett kardoskodtak.

Az apostol azonban visszájára fordítja a helyzetet, amikor éppen Ábrahámra hivatkozik (kilencszer a Galáciai levélben), ráadásul úgy, mint aki a példaképünk a hitben, nem pedig a törvény iránti engedelmesség tekintetében.

Nézzük meg, hogyan idézi Pál 1Móz 15:6 versét! Mit jelent az a megfogalmazás, hogy „tulajdoníttatott néki igazságul” (Gal 3:6)? Lásd még Róm 4:3-6, 8-11, 22-24!

A megigazítás a jogi világból kölcsönzött hasonlat, a tulajdonítás fogalma az üzleti életből származik. Utalhat arra, amikor „hitelt adnak”, ill. „valaki számlájára tesznek valamit”. Ezt nemcsak Gal 3:6 versében írja az apostol a pátriárkára vonatkozóan, hanem még tizenegy helyen. Az új protestáns fordításban így hangzik: „igaznak fogadta el.”

Pál hasonlatával élve tehát Isten nekünk tulajdonítja az igazságot. Milyen alapon tekint Isten igaznak? – kérdezhetnénk. Bizonyára nem az engedelmességünk alapján – ellentétben azzal, amit Pál ellenfelei állítottak. Mondhattak bármit Ábrahám engedelmességéről, a Szentírás leszögezi, hogy Isten a hite miatt tulajdonította a pátriárkát igaznak.

A Bibliából egyértelműen kiderül: Ábrahámot nem engedelmessége miatt igazította meg Isten, az csak a következmény lett. A pátriárka nem azért tett meg bizonyos dolgokat, hogy Isten igaznak nyilvánítsa, hanem azért, mert az Úr már megigazította. A megigazítás vezet engedelmességre, nem fordítva!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: