A „BALGATAG” GALÁCIAIAK

Olvassuk el Gal 3:1-5 verseit, majd foglaljuk össze Pál üzenetét! Milyen értelemben fenyegethet bennünket is, hogy hasonló lelki csapdába esünk, azaz jól indulunk, de idővel elhajlunk a törvényeskedés felé?

Számos modern bibliafordítás próbálta megfelelően érzékeltetni Pál szavainak értelmét az 1. versben, a „balgatag” galáciabeliekre vonatkozóan. Az eredeti görögben az apostol által használt szó (anoetoi) még erősebb, abból a szóból ered, ami azt jelenti, hogy értelem (nous). Szó szerint azt jelenti, hogy értelmetlen. A galáciaiak nem gondolkoztak, de Pál nem áll meg ennél. Kifejti, hogy balgaságuk láttán arra gondolt, talán valami varázsló bűvölte el őket. „Kicsoda igézett meg titeket?” Szóhasználatával még azt is sejteti, hogy végső soron az ördög taszíthatta őket ebbe a helyzetbe (2Kor 4:4).

Pálnak azért jelentett olyan csalódást, hogy a galáciaiak elfordultak az evangéliumtól, mert tisztában voltak vele: az üdvösség Krisztus keresztjében gyökerezik. Nem olyasmi volt itt a kérdés, ami valahogy elkerülhette a figyelmüket. A kifejezés, ami Gal 3:1 versében így szerepel: leíratott, szó szerint azt jelenti, hogy ki lett függesztve, le lett festve. Ezt alkalmazták minden nyilvános hirdetés közzétételére vonatkozóan. Pál így gyakorlatilag elmondja, prédikálásának olyannyira központi témája volt a kereszt, hogy a galáciaiak szinte maguk előtt láthatták Krisztus megfeszítését (1Kor 1:23; 2:2). Kifejezte, hogy cselekedeteikkel bizonyos értelemben elfordulnak a kereszttől.

Majd pedig néhány költői kérdéssel a galáciaiak akkori tapasztalatát állítja szembe hitre jutásuk idejével. Hogyan vették a Szentlelket? Ezzel arra célzott, hogy miként lettek kereszténnyé. Majd pedig egy kissé más megközelítéssel azt kérdezi, hogy miért adta Isten a Lelket. Vajon azért, mert tettek valamit, amiért megérdemelték? Bizonyára nem, inkább azért, mert elhitték Krisztus értük vállalt tettének jó hírét. Olyan jól indultak, akkor mégis mi keltette bennük a képzetet, hogy mégis a saját cselekedeteikre kell hagyatkozniuk?

Milyen gyakran gondoljuk így: Egész jól haladok! Viszonylag jó keresztény vagyok. Nem teszem ezt, vagy nem teszem azt… Majd pedig magunkban, talán csak a szívünk mélyén felötlik bennünk, hogy alkalmasak is vagyunk az üdvösségre. Mi a baj ezzel?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: