Hit az ószövetségi időkben

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 12:1-3; 15:6; 3Mózes 17:11;

Róma 1:2; 4:3; 2Korinthus 5:21; Galata 3:1-14

„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ” (Gal 3:13).

„Egy fiú készített egy kis hajót, gyönyörűen összeállította, lefestette. Valaki ellopta tőle, és a gyerek nagyon elszomorodott. Egyszer egy zálogház mellett elhaladva, a kirakatban felfigyelt a játékára. Boldogan szaladt a tulajdonoshoz. »Ez a kis hajó az enyém!« – mondta. »Szó sincs róla! – felelte a férfi. – Az enyém, mert megvettem!« »Akkor is az enyém – erősködött a gyerek –, mert én készítettem!« »Jól van – mondta a zálogház tulajdonosa –, ha fizetsz 2 dollárt, megkaphatod.« Ez igen nagy összegnek tűnt egy kisfiú számára, akinek egy pennyje sem volt. Ő viszont eltökélte, hogy mindenképpen megszerzi az összeget. Tehát füvet nyírt, mindenféle feladatot elvállalt és hamarosan meg is lett a pénz.

A fiú szaladt a zálogházba: »Jöttem a hajómért!« Letette a pénzt és megkapta a játékot. Kezébe vette, szorongatta, puszilgatta, úgy mondta: »Drága kis hajóm, annyira szeretlek! Az enyém vagy, kétszeresen is az enyém! Én készítettelek és most meg is vettelek!«

Így van ez velünk is. Bizonyos értelemben kétszeresen is az Úréi vagyunk. Ő teremtett meg, de bekerültünk az ördög zálogházába. Akkor jött Jézus, rettenetes árat fizetett értünk – nem ezüstöt vagy aranyat, hanem saját drága vérét. Tehát a teremtés és a megváltás árán is az Úrhoz tartozunk” (William Moses Tidwell: Pointed Illustrations. Kansas City, Mo., 1951, Beacon Hill Press, 97. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: