TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„[Isten] újból és újból bemutatta nekem a veszélyt, hogy népünk téves elképzeléseket fogad el a hit általi megigazulásról. Éveken át elém tárta, hogy Sátán különösen össze akarja zavarni az emberek gondolatait e kérdést illetően. Általában sokat foglalkoznak Isten törvényével, a gyülekezetek elé is tárják, de bemutatásukból csaknem annyira hiányzik Jézus Krisztus megismerése és a törvénnyel való kapcsolata, mint Kain áldozatából. [Az Úr] megmutatta nekem, hogy sokakat az üdvösséggel kapcsolatos vegyes, zavaros elképzelések tartottak távol a hittől, mert a lelkészek nagyon is rosszul próbáltak közelíteni az emberek szívéhez. A kérdés, amire [Isten] évek óta irányítja a figyelmemet nem más, mint Krisztus tulajdonított igazsága…

Nincs még egy olyan kérdés, amivel nyomatékosabban kellene foglalkozni, amit gyakrabban kellene ismételni vagy az emberek gondolatában szilárdabban meg kellene alapozni, mint az, hogy a bűnösnek még a legjobb cselekedetei sem szerezhetnek semmiféle érdemet. Üdvösség egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által van” (Ellen G. White: Faith and Works. 18-19. o.).

„A törvény igazságot követel, és ezzel a bűnös tartozik a törvénynek, de képtelen annak megadására. Egyedül hit által igazulhat meg. Hit által Istenhez hozhatja Krisztus érdemeit, és az Úr a bűnösnek tulajdonítja Fiának engedelmességét. Isten elfogadja Krisztus igazságát az ember elégtelensége helyett. Elfogadja és megigazítja a bűnbánó, hívő lelket. Megbocsátja bűneit és úgy bánik vele, mintha igaz volna. Úgy szereti, mint saját Fiát” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1. köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó, 336-337. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Az iménti első idézetben Ellen White kijelenti, hogy nincs még egy olyan téma, amit annyira ki kellene hangsúlyozni, mint a hit általi megigazulás kérdését. A csoportban beszéljük meg: vajon ma, ránk nézve is éppen annyira igaz ez a megjegyzés, mint akkor, több mint száz évvel korábban volt, és ha igen, miért?

2) Miért mondja Pál, hogy Krisztus ok nélkül halt volna meg, ha a törvény által lehetne megigazulni (Gal 2:21)? Mit értett ezen?

ÖSSZEFOGLALÁS: Péter antiókhiai viselkedésével azt az érzést keltette, hogy aki valaha pogány volt, addig nem lesz valóban keresztény, amíg körül nem metélkedik. Pál rámutatott az efféle gondolkozásmód megtévesztő voltára. Isten senkit nem nyilváníthat igaznak a viselkedése alapján, hiszen még a legjobb ember sem tökéletes. A bűnöst csak akkor tekintheti igaznak az Úr, ha elfogadja, amit Isten tett érte Krisztusban.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: