VAJON A HIT BŰNRE ÖSZTÖNÖZNE?

Az volt a Pál ellen felhozott egyik fő vád, hogy a hit általi megigazulást bemutató evangéliuma bűnre készteti az embereket (lásd Róm 3:8; 6:1). Vádolói valószínűleg így érveltek: ha az embereknek nem kell betartani a törvényt ahhoz, hogy Isten elfogadja őket, akkor ugyan miért foglalkoznának az életmódjukkal?

Hogyan válaszolt Pál a vádra, miszerint a hit általi megigazulás tana bűnös viselkedésre késztet (Gal 2:17-18)?

Pál a lehető legerősebb hangnemben utasítja vissza ellenfelei vádjait: „Távol legyen” – mondja. Előfordulhat ugyan, hogy az ember bűnbe esik, miután Krisztushoz tér, ezért azonban egyáltalán nem Krisztust terheli a felelősség. Ha megszegjük a törvényt, mi magunk vagyunk a törvényszegők.

Hogyan ír Pál a Jézus Krisztussal való egységről? Válaszával miként cáfolja ellenfelei szavait (Gal 2:19-21)?

Az apostol egyszerűen képtelenségnek tartja a judaizálók érvelését. Egyáltalán nem kis dolog az, ha valaki hit által elfogadja Krisztust. Nem egyfajta mennyei hitetéssel van dolgunk, mintha Isten igaznak nyilvánítana valakit anélkül, hogy valós változás történne az életében. Ellenkezőleg! Éppenséggel gyökeres változást eredményez, ha hittel elfogadjuk Krisztust. Ennek része, hogy az ember egészen Krisztushoz tartozik – eggyé lesz vele halálában és feltámadásában. Lelki értelemben véve Pál azt mondja, hogy Krisztussal megfeszíttetünk, vége régi, önzésben gyökerező dolgainknak (Róm 6:5-14). Határozottan szakítottunk a múlttal. Minden újjá lett (2Kor 5:17), és Krisztussal új életre támadtunk fel. A feltámadott Krisztus bennünk él, naponta egyre inkább hasonlóvá tesz magához. Így tehát a Krisztusban való hit nem ürügy a bűnre, inkább sokkal mélyebb, gazdagabb kapcsolatra hív, mint amit a törvény alapján álló vallásban valaha is megtalálhatnánk.

Hogyan viszonyulunk az egyedül hit általi, a törvény cselekedete nélküli megváltás gondolatához? Talán egy kicsit megrémít, mert arra gondolunk, hogy mentség lehet a bűnre, vagy pedig örömmel vesszük? A válaszunk mit árul el arról, hogyan értjük az üdvösséget?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: