HITBŐL FAKADÓ ENGEDELMESSÉG

Pál egyértelművé teszi, hogy a keresztény élet szempontjából alapvető a hit. Ez az az eszköz, ami által megragadjuk a Krisztusban nekünk szóló ígéreteket. Mégis, pontosan mi a hit? Mit foglal magában?

Mit tudhatunk meg a következő igeszakaszokból a hit eredetéről? 1Móz 15:5-6; Jn 3:14-16; 2Kor 5:14-15; Gal 5:6

Az őszinte bibliai hit mindig válasz Istennek. A hit nem valamiféle érzés vagy magatartás, amiről az ember egy nap eldönti, hogy ezután meglesz benne, mivel Isten ezt kéri. Ellenkezőleg! Annak a szívében ébred igaz hit, akit Isten jósága láttán érintett a hála és szeretet érzése. Éppen ezért, amikor a Biblia a hitről szól, ez a hit mindig Isten kezdeményezése nyomán ébred. Ábrahám esetében például a hit válaszként jelentkezik Isten nagyszerű ígéreteire (1Móz 15:5-6), Pál pedig az Újszövetségben kifejti: a hit végső soron abban gyökerezik, hogy rádöbbenünk, mit is tett Krisztus értünk a kereszten.

Ha a hit válasz Isten tetteire, akkor minek kell meglennie benne? Gondolkozzunk el arról, amit a következő bibliaszövegek mondanak a hit természetéről! Jn 8:32, 36; ApCsel 10:43; Róm 1:5, 8; 6:17; Zsid 11:6; Jak 2:19

Az Ige alapos tanulmányozásából megtudjuk: a hit nemcsak azt jelenti, hogy ismerjük Istent, de el is fogadjuk, amit megtudunk róla. Éppen ezért olyan fontos helyes képet alkotni Istenről. Ha valakiben torz kép él Isten jelleméről, az valóban megnehezítheti, hogy hinni tudjon. Ám nem elég, ha csupán elméletileg tudunk az evangéliumról, hiszen ennyi még az ördögökre is igaz. Az igazi hit mindenképpen hat az ember életmódjára. Róm 1:5 versében Pál ír „a hitben való engedelmesség” kérdéséről. Az apostol nem azt mondja, hogy az engedelmesség ugyanaz volna, mint a hit. Azt kívánta kifejezni, hogy az igaz hit az ember egész életére hat, nemcsak a gondolataira. Ennek része, hogy elkötelezzük magunkat Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus mellett, és nem csak pusztán egy szabálygyűjteményre figyelünk. A hit éppúgy érinti tetteinket, életmódunkat, mint azt, hogy kiben bízunk, miben hiszünk.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: