MEGIGAZULÁSUNK ALAPJA

„És találtassam Őbenne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján” (Fil 3:9).

Ne gondoljuk, hogy a zsidóból lett keresztények lényegtelennek vélték a Krisztusba vetett hitet! Elvégre ők is hittek Jézusban. Viselkedésük azonban arra utalt, hogy szerintük a hit önmagában még nem elég, kiegészítendő az engedelmességgel – mintha az engedelmesség hozzátenne valamit a megigazuláshoz. Azzal érvelhettek, hogy a megigazulásban szerepe van a hitnek és a cselekedeteknek. Pál ismételten szembeállítja a Krisztusba vetett hitet a törvény cselekedeteivel, ezzel utal rá, hogy mennyire ellenzi ezt a fajta megközelítést. A hit, csakis a hit a megigazulás alapja.

A hit Pál számára sem csupán egy elvont fogalom, mert elválaszthatatlanul kötődik Jézushoz. A Gal 2:16 versében kétszer is „Krisztusban való hit”-nek fordított kifejezés valójában jóval gazdagabb, mint azt bármiféle fordítás megfelelően érzékeltethetné. A görög kifejezés szó szerinti fordításban úgy hangzik, hogy Jézus „hite” vagy „hűsége”. Ez a szó szerinti fordítás megmutatja, hogy milyen hatalmas különbséget tesz a törvény cselekedetei (a mi tetteink), valamint Krisztus tette között, amit értünk vállalt, hűségéből értünk megtett (ezért mondja, hogy „Jézus hűsége”).

Nem szabad elfelejteni, hogy maga a hit nem tesz hozzá a megigazuláshoz, mintha önmagában érdemeket lehetne szerezni általa. A hit inkább eszköz, ami által miénk lehet Krisztus és az, amit értünk tett. Isten nem a mi hitünk alapján nyilvánít igaznak, hanem Krisztus irántunk való hűsége alapján, amire hit által igényt tarthatunk.

Krisztus megadta azt, amire egyetlen ember sem képes: egyedül Ő volt hűséges Istenhez minden tettében. Krisztus hűségében reménykedhetünk, nem a magunkéban. Egy író szavaival élve: „Nem azért hiszünk Krisztusban, hogy hitünk által megigazuljunk, hanem hogy Krisztus Isten iránti hűsége által igazulhassunk meg” (John McRay: His Life and Teaching. Grand Rapids, Mich., 2003, Baker Academic, 355. o.).

Gal 2:16 egy korai, szír fordítása jól visszaadja Pál üzenetét: „Ezért tudjuk, hogy az ember nem igazíttatik meg a törvény cselekedeteiből, hanem Jézus, a Messiás hite által, és mi hiszünk benne, Jézusban, a Messiásban, hogy megigazulunk az Ő hitéből, a Messiáséból, nem pedig a törvény cselekedeteiből.”


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: