A hit általi megigazulás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:5-6; Róma 3:8, 10-20;

Galata 2:15-21; Efézus 2:12; Filippi 3:9

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem” (Gal 2:20).

Antiókhiában Pál nyilvánosan felrótta Péternek, hogy a viselkedése nem áll összhangban a hittel, amit hirdet. Péter úgy döntött, hogy többet nem eszik együtt az egykori pogányokkal, ezzel azt a látszatot keltette, mintha ők csak másodrangú keresztények lennének. Magatartása azt sugallta, hogy ha a pogány-keresztények valóban Isten családjának a tagjai kívánnak lenni és élvezni szeretnék a teljes asztalközösség áldásait, először alá kell vetniük magukat a körülmetélés szertartásának.

Valójában mit mondott Pál e feszült helyzetben Péternek? Ezen a héten azzal foglalkozunk, hogy mi lehetett az események valószínű összefoglalása. Ebben a részben olvashatjuk az Újszövetség néhány legtömörebb megfogalmazását. A szakasz különlegesen fontos, ugyanis először itt találkozunk több olyan szóval és kifejezéssel, ami meghatározó úgy az evangélium, mint a Galáciai levél többi részének megértése szempontjából. A kulcsszavak a megigazulás, az igazság, a törvény cselekedetei, a hit, valamint a Jézus hite.

Mit értett Pál e kifejezések alatt? Mit tanulhatunk belőlük a megváltási tervvel kapcsolatban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: