TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Szemelvények Ellen G. White írásaiból. 1 köt. Budapest, 1999, Advent Kiadó, „Gyülekezeti ébredés” c. fejezet, 109-111. o.

„Még a legkiválóbb emberek is óriási hibákat követnek el, ha magukra maradnak. Minél több felelősséget helyeznek az emberi eszközre, minél magasabb pozícióba kerül, ahol parancsolhat és irányíthat, annál több rosszat fog bizonyosan elkövetni, elfordítva az emberek gondolatait és szívét, ha nem követi nagy elővigyázatossággal az Urat. Antiókhiában Péter elbukott az egyenesség elvei terén. Pálnak szemtől szemben kellett kiállnia vele, hogy gátat szabjon a rossz hatásnak. A Szentírás azért közli ezt az esetet, hogy tanuljunk belőle, és tanulsága komoly figyelmeztetésül szolgáljon azoknak, akik magas helyre kerülnek, nehogy elbukjanak az egyenesség kérdésében, hanem ragaszkodjanak az elvekhez” (Ellen G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary. 6. köt. 1108. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Nagyon kevés ember vállalja szívesen a nyílt szembeállást, de időnként szükség van rá. Milyen körülmények között kell a gyülekezetnek elítélni a tévedést, megfegyelmezve azt, aki nem hajlandó elfogadni a helyreigazítást?

2) A Hetednapi Adventista Egyház gyorsan növekszik az egész világon, ugyanakkor egyre sokszínűbbé is lesz. Milyen lépéseket tehet az egyház, nehogy a különbözőségek közepette elvesszen az egység? Hogyan tanulhatjuk meg elfogadni, sőt élvezni is a különböző kultúrák és hagyományok sokszínűségét, de megőrizve az egységet?

3) A világ különböző pontjain hirdetjük az evangéliumot. Mit mondhatunk, melyek azok a lényeges elemek, amelyek semmiképp sem változhatnak? És mi változhat? Hogyan tanulhatunk meg különbséget tenni aközött, aminek maradnia kell és amit ha szükséges, el kell engednünk?

ÖSSZEFOGLALÁS: Az őskeresztény egyház egységére nézve komoly fenyegetést jelentett, hogy egyes zsidó-keresztények elengedhetetlen feltételként követelték azoknak a pogányoknak a körülmetélését, akik Krisztus igazi követői kívántak lenni. Ahelyett, hogy az apostolok engedték volna az egyházat két külön mozgalomra szakadni, együtt dolgoztak a közöttük meglévő véleménykülönbségek ellenére, így biztosítva Krisztus testének egységét és az evangélium igazságához való hűségét.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: