EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGBEN

Olvassuk el Gal 2:1-10 szakaszát! Pál kifejti, hogy a hamis atyafiak belopózkodtak, „alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, mellyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek” (Gal 2:4). Mi alól szabadultak fel a keresztények (Jn 8:31-36; Róm 6:6-7; 8:2-3; Gal 3:23-25; 4:7-8; Zsid 2:14-15)? Hogyan érezhetjük át e szabadság valóságát?

A szabadság a keresztény élet bemutatása szempontjából fontos Pál számára. A többi újszövetségi írónál gyakrabban használja ezt a szót, és a Galáciai levélben is számos alkalommal él a szabad és a szabadság szavakkal. A keresztény számára a szabadság a Krisztusban való szabadságot jelenti. Lehetőség arra, hogy akadályoktól mentesen Istennek szentelt életet éljen. Ehhez hozzátartozik a bűnös természet vágyainak szolgaságából (Róma 6), a törvény kárhoztatásától (Róm 8:1-2), valamint a halál hatalma alól való szabadulás (1Kor 15:55).

Az apostolok felismerték, hogy Pál feladata lett „a körülmetéletlenség evangéliuma”, mint Péteré „a körülmetélésé” (Gal 2:7). Mire utal ez az egyházon belüli egységgel és különbözőséggel kapcsolatban?

Az apostolok tudomásul vették, hogy Isten a pogányok közötti evangéliumhirdetésre hívta el Pált, Pétert pedig a zsidók közötti missziómunkára. Az evangélium mindkét esetben ugyanaz volt, de bemutatásának módját meghatározta az, hogy az apostolok éppen kivel akarták felvenni a kapcsolatot. Ebben a versben „benne van az a fontos felismerés is, hogy a különböző társadalmi és kulturális viszonyok között ugyanaz a formula szükségképpen másként hallatszik és más erővel hat… Éppen az ilyen egység – a különbözőség egysége – a keresztény egység alapja” (James D. G. Dunn: The Epistle to the Galatians. Peabody, Mass., 1993, Hendrickson Publishers Inc., 106. o.).

Mennyire legyünk nyitottak az olyan evangelizációs és bizonyságtevési módszerek iránt, amelyek a „komfortzónánkon” kívülre vezetnének? Léteznek olyan evangelizációs formák, amelyek személy szerint számunkra zavaróak? Ha igen, melyek ezek, mi nem tetszik bennük? Talán nyitottabban kellene viszonyulnunk ezekhez is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: