Az evangélium egysége

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 17:1-21; János 8:31-36;

1Korinthus 1:10-13; Galata 2:1-14; Kolossé 3:11

„Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén” (Fil 2:2).

A reformátor Kálvin János szerint a megoszlás és az egyenetlenség az ördög legfőbb találmánya, amit az egyház ellen fordít. Felhívta a figyelmet, hogy a keresztények óvakodjanak ezektől, mint a pestistől.

Csakhogy valóban fenn kell tartani az egységet még az igazság feláldozása árán is? Képzeljük el, mi lett volna, ha Luther Márton, a reformáció atyja az egység nevében visszavonja a hit általi megigazulással kapcsolatos nézeteit a wormsi országgyűlés előtt!

„Ha a reformátor csak egyetlen kérdésben is engedett volna, Sátán és serege győzelmet aratott volna. De rendíthetetlen állhatatossága az egyház felszabadításához, egy új, egy jobb korszak hajnalához vezetett” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1981, H. N. Adventista Egyház, 152. o.).

Gal 2:1-14 szakaszában láthatjuk: az apostol mindent megtett, ami rajta állt, hogy megőrizze az apostoli kör egységét, miközben bizonyos hívők éppen azt igyekeztek tönkretenni. Az egység valóban igen fontos volt Pál számára, de határozottan visszautasította, hogy az egység érdekében engedjenek az evangéliumi igazságból. Az egységben teret kell engedni a különbözőségnek, de semmiképp sem szabad megalkudni az evangélium kérdésében.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: