TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Csaknem minden gyülekezetben voltak zsidó származású tagok. A zsidó tanítók könnyen fel tudták venni velük a kapcsolatot, rajtuk keresztül pedig megvethették a lábukat a gyülekezetekben. Szentírási érveléssel lehetetlen volt megdönteni a Pál által képviselt tanításokat, ezért a leggátlástalanabb módszerekhez folyamodtak, hogy befolyását ellensúlyozzák és tekintélyét gyengítsék. Kijelentették, hogy Pál nem volt Jézus tanítványa és nem is kapott megbízást az Úrtól, ő azonban merészel Péter, Jakab és a többi apostol által kifejezetten ellenzett tanokat hirdetni…

Pál lelkét felkavarta, amint látta: a baj azzal fenyegetett, hogy hirtelen tönkreteszi a gyülekezeteket. Azonnal írt is a galáciai hívőknek, leleplezve téves elméleteiket, nagy szigorúsággal feddve azokat, akik eltértek a hittől” (Ellen G. White: Sketches from the Life of Paul. 188-189. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Olvassuk fel a csoportban azt, amit az evangélium lényegéről írtunk! Mit tanulhatunk egymás összefoglalóiból?

2) A galáciai hívőknek írt köszöntésében Pál kijelenti, hogy Jézus halálának határozott oka volt. Mi volt ez? Számunkra ennek mi a jelentősége ma?

3) Gal 1:14 versében Pál leírja, hogy rajongott atyái hagyományaiért. Hagyomány alatt minden bizonnyal a farizeusok szóbeli tradícióit és az Ószövetséget értette. Hitünkben milyen szerepe van (ha van egyáltalán) a hagyományoknak? Mire figyelmeztet ma Pál esete a tradíció egész kérdéskörével kapcsolatban?

4) Miért volt Pál láthatóan „türelmetlen” azokkal, akiknek a hite eltért az övétől? Olvassuk el újból néhány megjegyzését azokat illetően, akik másként tekintettek az evangéliumra! Mit tartanának ma arról a gyülekezetünkben, aki ilyen határozottan, kompromisszumtól elzárkózva képviselné az álláspontját?

ÖSSZEFOGLALÁS: Galáciában a hamis tanítók igyekeztek aláásni Pál szolgálatát, tagadva, hogy Istentől kapta apostoli megbízatását és evangéliumi üzenetét. A galáciaiaknak szóló levele első verseiben az apostol mindkét vádat cáfolja. Bátran kijelenti, hogy az üdvösségnek csak egy módja van, majd bemutatja, hogyan bizonyítják a megtérése körüli események is elhívása és evangéliuma isteni eredetét.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: