NINCS MÁS EVANGÉLIUM

Pál leveleiben általában mi követi a bevezető üdvözléseket (Gal 1:6 vö. Róm 1:8; 1Kor 1:4; Fil 1:3; 1Thessz 1:2)?

Az apostol a gyülekezeteknek írva megemlít különféle helyi nehézségeket, az azonban szokásává vált, hogy közvetlenül a nyitó köszöntés után hálát ad Istennek az olvasók hitéért. Ezt még a korinthusi gyülekezetnek szóló levelében is megtette, pedig az ottani hívők súlyos magatartásbeli problémákkal küzdöttek (lásd 1Kor 1:4; 5:1). Galáciában viszont olyannyira elkeserítő volt a helyzet, hogy Pál teljes egészében kihagyja a hálaadást és azonnal a lényegre tér.

Milyen erős kifejezésekkel tudatja Pál a Galáciában történtek miatti aggodalmát (Gal 1:6-9; 5:12)?

Pál egyáltalán nem mérsékelte magát a galáciai hívőkhöz szólva. Egyszerűen fogalmazva, azt rója fel nekik, hogy elárulták keresztényi elhívatásukat. „Más evangéliumhoz pártoltok” – olvashatjuk a 6. versben az új protestáns fordítás szerint. A pártolás szó vonatkozhat az ország hadseregének hátat fordító, dezertáló katonákra is. Lelki értelemben Pál azt érzékelteti, hogy a galáciaiak köpönyegforgatókká lettek, elfordultak Istentől.

Hogyan hagyták el Istent a galáciabeliek? Úgy, hogy más evangéliumhoz tértek. Pál nem azt mondja, hogy több evangélium is létezik, de a gyülekezetben némelyek – akik azt tanították, hogy a Krisztusba vetett hit nem elegendő (ApCsel 15:1-5) – úgy tesznek, mintha másik evangélium is létezne. Az apostol annyira felindult az evangélium elferdítése láttán, hogy azt kívánta, Isten átka alá essen, aki az eltorzított evangéliumot hirdeti (Gal 1:8), majd pedig szenvedélyesen még egyszer megismétli az előzőeket (Gal 1:9).

Ma, még egyházunkon belül is létezik olyan irányzat (bizonyos helyeken), amely a tantételnél jobban hangsúlyozza a tapasztalatot. Követői azt állítják, hogy leginkább a tapasztalat, az Istennel való kapcsolat számít. Valóban lényeges a tapasztalat, mégis mit tanít Pál a helyes tanítás fontosságáról?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: