PÁL EVANGÉLIUMA

Apostolságának védelmén túl még mit hangsúlyoz ki Pál a galáciai hívőknek szóló bevezető köszöntésében (Gal 1:3-5 vö. Ef 1:2; Fil 1:2; Kol 1:2)?

Pál leveleinek egyik sajátos jellemzője az, ahogy a kegyelem és békesség szavakat összekapcsolja az üdvözlő részekben. E két szó együttes alkalmazása a görög és a zsidó világra leginkább jellemző köszöntések változata. Amikor egy görög író az „üdvözlet” (chairein) szót használná, Pál azt írja, hogy „kegyelem” (charis), ami görögül eléggé hasonlóan hangzik. Ehhez fűzi Pál a jellegzetesen zsidó köszöntést: „békesség”.

Nem véletlenül kapcsolta össze e két szót az apostol. Ellenkezőleg! Hiszen ezek éppen evangéliumi üzenetének alapjára mutatnak. (Pál minden más újszövetségi írónál gyakrabban él e kifejezésekkel.) A kegyelem és a békesség nem Páltól, hanem az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól ered.

Az evangéliumnak mely elemeit foglalta bele Pál Gal 1:1-6 szakaszába?

A bevezető üdvözlet részében kevés hely állt az apostol rendelkezésére ahhoz, hogy felvázolja az evangélium természetét, a lényeget mégis mesterien összefoglalja mindössze néhány rövid versben. Mi az a központi igazság, amelyen az evangélium nyugszik? Pál szerint nem az, amit ellenfelei hangoztatnak: hogy mennyire igazodunk a törvényhez. Szerinte az evangéliumnak kizárólag az az alapja, amit Krisztus értünk tett kereszthalála és a halálból való feltámadása által. Krisztus halála és feltámadása azt biztosítja, amit magunkért mi soha nem tehetnénk meg. Ezzel törte meg a bűn és a halál hatalmát, kiszabadítva követőit a gonoszság uralma alól, ami oly sokakat tart félelemben és szolgaságban.

A Krisztus által Istentől kapott kegyelem és békesség nagyszerű híréről elmélkedve az 5. versben Pál önkéntelenül dicsőíti Istent.

Foglaljuk össze, nagyjából olyan hosszan, mint Gal 1:1-5 szakasza, hogy szerintünk miről szól az evangélium! Írásunkat vigyük el magunkkal szombaton a megbeszélésre!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: