TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Pált azelőtt a zsidó vallás buzgó védelmezőjeként és Jézus követőinek fáradhatatlan üldözőjeként ismerték. Bátorsága, önállósága és állhatatossága, képessége és neveltetése bármely irányú tevékenységre képessé tette. Rendkívül világosan érvelt, és lesújtó, csípős megjegyzései kellemetlen helyzetbe hozták ellenfeleit. És most a zsidók azt látták, hogy ez a rendkívüli reményekre jogosító ember azokkal egyesült, akiket azelőtt üldözött, sőt bátran tanít Jézus nevében.

Az ütközetben elesett tábornok veszteséget jelent hadseregének; azonban halála nem ad az ellenségnek erőtöbbletet. De amikor egy kiváló férfiú az ellenséggel egyesíti erejét, nemcsak szolgálatát vesztik el, hanem előnyhöz jutnak azok, akikhez csatlakozott. Ha az Úr tárzuszi Sault a damaszkuszi úton egyszerűen agyonsújtja, az üldöző hatalmat nagymértékben gátolta volna. Isten azonban gondviselésében nemcsak megkímélte Saul életét, hanem meg is térítette, így az ellenség soraiból egy bajnokot Krisztus oldalára állított. Pál, a jó szónok és szigorú kritikus, határozott célú és rettenthetetlenül bátor, éppen azokkal a képességekkel rendelkezett, amelyekre az ősegyháznak szüksége volt” (Ellen G. White: Az apostolok története. 4. kiad. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 83-84. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Milyen tanulságot szűrhetünk le abból, hogy Pál néhány legádázabb ellenfele szintén Jézusban hívő zsidó volt?

2) Mit tehetünk, hogy egyrészt képesek legyünk kiállni a vallási élet elvi kérdéseit illetően, de eközben nehogy Isten ellen hadakozzunk?

ÖSSZEFOGLALÁS: Pál életének, de az őskeresztény egyház történelmének is meghatározó pillanatává vált, amikor az apostol a damaszkuszi úton találkozott a feltámadt Jézussal. Az egyház egykori üldözőjét Isten egészen mássá, választott apostolává tette, hogy az evangéliumot elvigye a pogányokhoz. A gyülekezet tagjai között azonban voltak, akik nehezen tudták elfogadni, hogy Pál minden egyéb feltétel nélkül az egyházba fogadja a Jézusban hívő pogányokat. Ez igen szomorú példa arra, hogy berögződött nézeteink és előítéleteink mennyire akadályozhatják missziónkat.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: