AZ EVANGÉLIUM ELJUT A POGÁNYOKHOZ

Hol alapították az első pogány gyülekezetet? Mi késztette a hívőket, hogy oda menjenek (ApCsel 11:19-21, 26)? Milyen esetre emlékeztet ez az ószövetségi időkből (lásd Dániel 2)?

Az István halála után Jeruzsálemben kitört üldözés számos zsidó hívőt arra késztetett, hogy északra, Antiókhiába meneküljön, csaknem 500 km távolságra. Antiókhia Szíria tartományi székhelye volt a Római Birodalomban, jelentőségét csak Róma és Alexandria múlta felül. Ötszázezer főre becsült népessége igen sokszínű volt, ami nemcsak a pogányok gyülekezete számára volt ideális helyszín, hanem az őskeresztény egyház világmissziójának is alkalmas kiindulópontja lett.

Mi történt Antiókhiában, ami miatt Barnabás odautazott és hívta Pált, hogy ő is csatlakozzon hozzá? Milyen képet kapunk az ottani gyülekezetről (ApCsel 11:20-26)?

Viszonylag nehéz Pál életének eseményeit időrendbe tenni, de úgy tűnik, nagyjából öt év telt el a megtérése utáni jeruzsálemi látogatás (ApCsel 9:26-30) és aközött, amikor Barnabás meghívta, hogy tartson vele Antiókhiába. Vajon mit csinált Pál azokban az években? Nem könnyű biztosan megmondani. Az apostol Gal 1:21 versében tett megjegyzése alapján azonban feltételezhetjük, hogy Szíria és Cilicia vidékén hirdette az evangéliumot. Egyes vélemények szerint talán ekkoriban tagadhatta ki a családja (Fil 3:8) és élt át több olyan nehézséget, amiről 2Kor 11:23-28 verseiben számol be.

Antiókhiában felvirágzott a gyülekezet a Lélek vezetése alatt. ApCsel 13:1 utalásából következtethetünk arra, hogy a város sokszínűsége hamarosan a gyülekezet etnikai és kulturális összetételében is érezhetővé vált. (Barnabás Ciprusról, Lucius Cirénéből, Pál Ciliciából, Simon feltehetőleg Afrikából származott, és ne feledjük a pogányok közül megtértek sokaságát sem!) A Lélek pedig még több pogányhoz el akarta juttatni az evangéliumot, Antiókhiát használva a Szíriánál és Júdeánál messzebb elérő missziómunka bázisául.

Olvassuk el ismét ApCsel 11:19-26 verseit! Mit tanulhatunk a kulturális és nemzetiségi tekintetben igencsak sokszínű antiókhiai gyülekezettől, ami segíthet a gyülekezeteknek ma a jó példát követni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: