A Galáciai levél

P. Cosaert, Carl

Tartalom

Luther Márton és a Galáciai levél
I. Pál, a pogányok apostola
Pál, a pogányok apostola
A KERESZTÉNYEK ÜLDÖZŐJE
SAUL MEGTÉRÉSE
SAUL DAMASZKUSZBAN
AZ EVANGÉLIUM ELJUT A POGÁNYOKHOZ
NÉZETELTÉRÉS A GYÜLEKEZETEN BELÜL
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
HITEHAGYÁS GALÁCIÁBAN
II. Pál tekintélye és evangéliuma
Pál tekintélye és evangéliuma
PÁL, A LEVÉLÍRÓ
PÁL ELHÍVÁSA
PÁL EVANGÉLIUMA
NINCS MÁS EVANGÉLIUM
PÁL EVANGÉLIUMÁNAK EREDETE
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
FÜLE LAJOS: MI ITT, TI OTT
III. Az evangélium egysége
Az evangélium egysége
AZ EGYSÉG FONTOSSÁGA
A KÖRÜLMETÉLÉS ÉS A HAMIS ATYAFIAK
EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGBEN
VITA ANTIÓKHIÁBAN (Galata 2:11-13)
AMIT PÁL FONTOSNAK TARTOTT (Galata 2:14)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: SZÁRAZ POR
IV. A hit általi megigazulás
A hit általi megigazulás
A „MEGIGAZULÁS” KÉRDÉSE (Galata 2:15-16)
A TÖRVÉNY CSELEKEDETEI
MEGIGAZULÁSUNK ALAPJA
HITBŐL FAKADÓ ENGEDELMESSÉG
VAJON A HIT BŰNRE ÖSZTÖNÖZNE?
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KIS SZABÓ JUDIT: TETTEINK
V. Hit az ószövetségi időkben
Hit az ószövetségi időkben
A „BALGATAG” GALÁCIAIAK
ERŐSEN ÁLLNI AZ IGÉBEN
AKIT ISTEN IGAZNAK NYILVÁNÍT
EVANGÉLIUM AZ ÓSZÖVETSÉGBEN
A TÖRVÉNY ÁTKÁTÓL SZABADON (Galata 3:9-14)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PETRŐCZ LÁSZLÓNÉ: „EREJÜK MEGÚJUL”
VI. Az ígéret elsőbbsége
Az ígéret elsőbbsége
TÖRVÉNY ÉS HIT (Galata 3:15-18)
HIT ÉS TÖRVÉNY (Róma 3:31)
A TÖRVÉNY CÉLJA
ISTEN TÖRVÉNYÉNEK ÉRVÉNYESSÉGE
AZ ÍGÉRET KÜLÖNB VOLTA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Szalkai Lajos: Egyetlen menedékünk
VII. A hithez vezető út
A hithez vezető út
A TÖRVÉNY ÉS AZ ÍGÉRET
„TÖRVÉNY ALATT ŐRIZTETTÜNK”
A TÖRVÉNY MINT „ŐRIZŐNK”
A TÖRVÉNY MINT NEVELŐNK
A TÖRVÉNY ÉS A HÍVŐ (Galata 3:25)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
AZ IMÁDSÁG SOSEM HELYTELEN
VIII. Szolgákból örökösök
Szolgákból örökösök
HELYZETÜNK KRISZTUSBAN (Galata 3:26-29)
„A VILÁG ELEMEI” ALÁ VETETTEN
„KIBOCSÁTOTTA ISTEN AZ Ő FIÁT” (Galata 4:4)
A FIAK KIVÁLTSÁGAI (Galata 4:5-7)
VISSZA A SZOLGASÁGBA? (Galata 4:8-20)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KIS SZABÓ JUDIT: GOLGOTAI METÓDUS
IX. Pál pásztori írásai
Pál pásztori írásai
PÁL SZÍVE
A VÁLTOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE
„ÉN IS OLYANNÁ LETTEM, MINT TI”
AKKOR ÉS MOST
AZ IGAZSÁGOT SZÓLNI
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: ALÁZAT
X. A két szövetség
A két szövetség
A SZÖVETSÉG ALAPJAI
AZ ÁBRAHÁMI SZÖVETSÉG
ÁBRAHÁM, SÁRA ÉS HÁGÁR
HÁGÁR ÉS A SÍNAI-HEGY (Galata 4:21-31)
ISMÁEL ÉS IZSÁK MA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY: KEGYELEM
XI. Szabadság Krisztusban
Szabadság Krisztusban
KRISZTUS SZABADDÁ TETT
A KERESZTÉNY SZABADSÁG TERMÉSZETE
A TÖRVÉNYESKEDÉS VESZÉLYES KÖVETKEZMÉNYEI (Galata 5:2-12)
A SZABADSÁG NEM SZABADOSSÁG
AZ EGÉSZ TÖRVÉNY BETÖLTÉSE (Galata 5:13-15)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
KIS SZABÓ JUDIT: TÁMADJ FEL!
XII. Lélek által élni
Lélek által élni
LÉLEK SZERINT JÁRNI
A KERESZTÉNY KÜZDELME
A TEST CSELEKEDETEI
A LÉLEK GYÜMÖLCSE (Galata 5:22-24)
A GYŐZELEM ÚTJA
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
R. DÁNIEL IRÉN: KÉRÉS
XIII. Az evangélium és az egyház
Az evangélium és az egyház
ERŐSÍTENI AZT, AKI ELESETT
ÓVAKODNI A KÍSÉRTÉSEKTŐL
TERHEK HORDOZÁSA (Galata 6:2-5)
KRISZTUS TÖRVÉNYE (Galata 6:2-5)
VETÉS ÉS ARATÁS (Galata 6:6-10)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
LUKÁTSI VILMA: SZŐNYEGCSOMÓZÁS
XIV. Dicsekedés a keresztben
Dicsekedés a keresztben
PÁL KÉZÍRÁSA
DICSEKEDÉS A TESTBEN
DICSEKEDÉS A KERESZTBEN (Galata 6:14)
ÚJ TEREMTÉS
BEFEJEZŐ MEGJEGYZÉSEK (Galata 6:16-18)
TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
PÁL APOSTOL ÉRVELÉSE
Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: