A juhok legeltetése

Ebben a negyedévben Péter első és második levelét tanulmányozzuk, tehát annak a szavait olvassuk, aki együtt volt Jézussal földi szolgálata legtöbb fontos pillanatában. Péter az első keresztények egyik kiemelkedő vezetője lett. Ez már önmagában elég ok arra, hogy olvasásra érdemesnek tartsuk a leveleit. Ám az értéküket csak még tovább növeli, hogy nehéz időket élő gyülekezeteknek szólnak, amelyeknek tagjai nemcsak külső üldözéstől szenvedtek, hanem még a soraik között támadt hamis tanítók is veszélyeztették őket.

Péter figyelmeztet, hogy a hamis tanítók többek között igyekeznek kételyt ébreszteni Jézus második adventjével szemben: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva” (2Pt 3:4). Ma, csaknem kétezer évvel később jól tudjuk, hogy valóban erre hivatkoznak, nem igaz?

Péter óv a hamis tanítóktól, emellett újból és újból visszatér a gyülekezetek szenvedésének témájához. Kifejti, hogy a hívők tapasztalata tükrözi Jézus szenvedését, „aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára” (1Pt 2:24), amikor meghalt a kereszten. Jó hír, hogy Jézus halála szabadulást hoz az örök haláltól, amibe a bűn taszítana, sőt, már itt és most is igaz életet élhet, aki bízik benne (1Pt 2:24).

Péter elmondja: Jézus nem csupán meghalt a bűneinkért, de vissza is tér majd a földre, hogy bevezesse Isten ítéletét (2Pt 3:10-12). Kihangsúlyozza, hogy a jövőbeli ítélet gondolatának komolyan hatnia kell a hívők életére. Visszatérésekor Jézus minden bűnt elpusztít, tűz által tisztítja meg a földet (2Pt 3:7), majd pedig a keresztények megkapják örökségüket, amit Isten előkészített nekik a mennyben (1Pt 1:4).

Az apostol különösen gyakorlati módon ecseteli, hogyan is éljenek a hívők. Először is és leginkább szeretniük kell egymást (1Pt 4:8). Gondolatait így foglalja össze: „Végezetre mindnyájan legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafiszeretők, irgalmasak, kegyesek” (1Pt 3:8).

Leveleiben nagy buzgalommal hirdeti az egész Biblia központi üzenetét, az evangéliumot. Végtére is, ha valaki megismerhette az Úr üdvözítő kegyelmét, az éppen ő volt. Péter korábban félreérthetetlenül és durván megtagadta az Urat ezekkel a szavakkal: „Nem ismerem ezt az embert” (Mt 26:74). Később azonban Jézus éppen neki mondta, hogy „Legeltesd az én juhaimat” (Jn 21:17)! Az apostol mindkét levele arra példa, hogy pontosan ezt is tette – lelkileg táplálta az Úr nyáját.

Természetesen az ilyen táplálásnak mindenképpen része a Krisztusba vetett hit általi megváltás nagyszerű igazsága, amit Péter munkatársa, Pál apostol is nagy erővel hirdetett. Ez Isten kegyelmének igazsága. Péter nemcsak elméletben tudott erről, nem csupán a tantételt ismerte, hanem saját maga is tapasztalta Isten kegyelmének valóságát és erejét.

Luther Márton így írt Péter írásainak magyarázatában: „Ebből következően Szent Péternek ez a levele az Újtestamentum egyik legnagyszerűbb könyve, igazi, tiszta evangélium. Ugyanis Péter pontosan azt teszi, mint Pál és az evangéliumok írói: levelébe beleveszi a hit igazi tanítását, azt, hogy miként adta Isten nekünk Krisztust, aki elveszi bűneinket és üdvözít” (Péter és Júdás leveleinek magyarázata. Grand Rapids, 1982, Kregel Publications, 2-3. o.).

Jézus azt bízta Péterre, hogy legeltesse a bárányait, akik közé tartozunk mi is – tehát fogyasszuk a lelki táplálékot!

Robert K. McIver Új-Zélandon nőtt fel, de munkásságának nagy része az ausztráliai Avondale College-hez kötődik, ahol bibliaismeretet és régészetet tanít. Több könyvet is írt, köztük ezeket: The Four Faces of Jesus (Jézus négy arca) és Beyond the Da Vinci Code (A Da Vinci kódon túl).

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában már vasárnaponként 16.40 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Jézus eljövetele

Kedves Olvasó!

Fiatalok elkészítettek egy összeállítást Jézus visszajöveteléről a DET Ifjúsági Központban. Az alábbi linken elérhető.
Újszerű benne, hogy egy szálon indul el az elbeszélés, majd elágazik, választási lehetőségekkel. Aki kíváncsi, többet is megtudhat!

Telefonon és táblagépen akkor játszható le teljesen a felvétel, ha YouTube alkalmazásban nyitjuk meg, akkor egymás után sorra kinyithatók a különböző választási lehetőségek. Örömmel tájékoztatlak Benneteket erről az új kezdeményezésről. Hívjátok fel a figyelmet erre a videóra mind szélesebb körben, a gyülekezetekben, a fiatalok között! 

Külön köszönet a készítőknek: A felvételek szereplői: Demjén Éva, Farkas Krisztina, Kiss Laura, Ócsai Boldizsár, Rontó Dávid, Zarka Dávid   

Technika, vágás: Rajki Dávid, Cséfán Tamás, Rontó Dávid

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: