TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy megtudja a Szentírásból, mi az igazság. Az igazságot ismerve pedig a világosságban kell járnia, és mindenkit példája követésére kell buzdítania. Nap mint nap szorgalmasan kell kutatnunk a Bibliát, minden gondolatot mérlegelve és igéket igékkel összevetve. Isten segítségével nekünk kell kialakítanunk nézeteinket, mint ahogy életünkért is saját magunk vagyunk felelősek Isten előtt.

Számos művelt ember a Biblia legvilágosabb igazságait valószínűtlennek és homályosnak tünteti fel. Nagy bölcsességet színlelve azt tanítják, hogy a Szentírásnak van egy misztikus, titokzatos, lelki jelentése, amelyet nem lehet megfejteni. Ezek az emberek hamis tanítók. Nekik mondja Jézus: »Nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek hatalmát« (Mk 12:24). A Bibliát, amikor nem szimbólumokban vagy képekben, hanem világosan beszél, szó szerint kell érteni. Krisztus ezt ígérte: »Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti e tudományokról« (Jn 7:17). Ha az emberek szó szerint vennék a Bibliát, ha nem volnának hamis tanítók, akik félrevezetik és elbizonytalanítják őket, akkor olyan munkát lehetne végezni, ami megörvendezteti az angyalokat, és Krisztus nyájába tévelygők ezrei jönnének” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 513. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Még milyen kulcsfontosságú elvek segítenek jobban megérteni a Szentírást?

2) Luther Márton azt írta, hogy a „Szentírás önnön világossága.” Ezen azt értette, hogy a Bibliának megvan a belső egysége: az egyik rész segít megérteni a többit. Soroljunk fel néhány példát erre az elvre!

3) Beszéljük meg az osztályban a válaszainkat a hétfői kérdésre, amely a keresztényi tapasztalatainkra nagy hatást tevő eseményre vonatkozott! Mi a közös ezekben az eseményekben? Mit tanulhatunk egymás tapasztalataiból?

4) Mit felelnénk, ha valaki megkérdezné, hogy a bibliatanulmányozás mennyiben segíthet elmélyíteni az Úrral való kapcsolatunkat? Milyen elveket tanultunk meg a saját tapasztalatunkból, amikor az Úr Jézust az írott Igén keresztül akartuk megkeresni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: