JÉZUS AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

Péter bizonyossággal ír leveleiben. Tudja, miről ír, mert tudja, hogy kiről szól. Ennek az egyik oka pedig, hogy tudja: Jézus az, akire az ószövetségi próféták előre mutattak. Péternek az írott Igében való bizalma segített megismerni a „testté lett” Igét (Jn 1:14).

1Pt 1:10-12 verseiben az apostol az olvasóit a héber Biblia, a régi próféták és a Jézusról szóló tanításaik felé irányítja. Szerinte a Szentlélek két nagyon fontos igazságot jelentett ki az Ószövetségben Jézusról: Krisztus szenvedéseit és az azt követő dicsőségét (1Pt 1:11). Ezt a két fonalat találhatjuk meg a héber Bibliában.

Mit tanít e versek összessége arról, amit az Ószövetség előre kijelentett Jézusról? Zsoltár 22; Ézs 53:1-12; Jer 33:14-15; Dán 7:13-14; Zak 12:10; 13:7

1Pt 1:10-12 versében Péter arról biztosítja az olvasóit, hogy különleges helyük van az üdvösségtörténetben. Sokkal többet jelentett ki nekik Isten, mint a régi idők prófétáinak. A próféták valóban a saját korukhoz szóltak, de üzeneteik fontos részei csak Krisztus eljövetelekor teljesedtek be.

A próféták jövendölései közül néhány csak Péter olvasói életének idején következett be. Ezeknek az olvasóknak „az evangélium hirdetői… a menny-ből küldött Szentlélek által” olyan igazságokat prédikáltak, amelyek megismerésére az angyalok is csak vágyakoztak (1Pt 1:12, új prot. ford.). Mivel hallották az evangélium hirdetését, ezért a régi prófétáknál több részletet ismernek a Megváltó szenvedésének és megaláztatásának valóságáról és jellegéről. Természetesen hozzájuk hasonlóan nekünk is várnunk kell „az azok után való” dicsőségre (1Pt 1:11). Biztosak lehetünk a próféciák utóbbi részének a beteljesülésében is, mivel az első részük már bekövetkezett.

Milyen bibliai ígéretek beteljesedését láttuk életünk során? Melyek azok, amelyekre még mindig várunk? Mit jelentenek a számunkra, és hogyan tanulhatunk meg a körülményektől függetlenül ragaszkodni hozzájuk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: