Prófécia és a Szentírás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 53:1-12; Dániel 7:13-14; Máté 17:1-6;

2Timóteus 3:15-17; 2Péter 1:16-20

„És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben” (2Pt 1:19).

Egy dolognak fel kell tűnnie, amikor folytatjuk Péter leveleinek tanulmányozását: hogy milyen határozott bizalommal ír az apostol. Ugyanezt láthatjuk Pálnál: egyértelműen és határozottan meggyőződtek arról, amit Jézus Krisztusról és a keresztről hirdettek.

Az e heti szövegekkel kapcsolatban még többet megtudunk majd Péter bizonyosságáról. El is mondja, hogy mi teszi olyan biztossá. Kijelenti, hogy nem olyan „mesterkélt meséket” (2Pt 1:16) hiszünk el, amilyeneket a korabeli pogány vallások alkottak. Péter két okból kifolyólag is biztos volt a hitében.

Először is az „Urunk Jézus Krisztus” szemtanúja volt (2Pt 1:16). A második pedig a „biztos… prófétai szó” (2Pt 1:19), ami talán még fontosabb (mivel már más szemtanúk nemigen lesznek). Péter visszatér a Bibliához, a Szentírásra és különösen a Jézusról szóló prófétai szakaszokra mutat szilárd bizonyítékként. Kétségtelen, hogy néhány részlet ugyanaz, mint amire Jézus is utalt önmagával kapcsolatban (Mt 26:54; Lk 24:27). Ha tehát Jézus és Péter ilyen komolyan vette a Bibliát, hogy mernénk mi másképp hozzáállni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: