TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Amint láthattuk, Péter tudta, hogy hamarosan meg fog halni. Sőt azt is tudta (mégpedig hosszú ideje), hogy hogyan fog ez bekövetkezni, mert maga Jézus mondta el neki. „Bizony, bizony mondom néked, amikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, ahova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod kezedet és más övez fel téged, és oda visz, ahová nem akarod” (Jn 21:18).

Hogyan halt meg?

„Pétert mint zsidót és idegent, megkorbácsolásra és keresztre feszítésre ítélték. Borzalmas halálának kilátásában az apostol arra a nagy bűnére gondolt, amikor Jézust kihallgatásának órájában megtagadta. Aki egykor készületlen volt a kereszt elismerésére, most örült, hogy odaadhatta életét az evangéliumért. Csak azt érezte, hogy neki, aki Urát megtagadta, túl nagy megtiszteltetés ugyanolyan módon meghalnia, mint ahogy Mestere halt meg. Jóllehet ezt a bűnét őszintén megbánta és Krisztustól bocsánatot nyert, amit a juhok és a nyáj legeltetésére vonatkozó megbízatás igazolt, magának azonban soha nem bocsátott meg. Még az utolsó, rettenetes óra gyötrelmeinek gondolata sem tudta enyhíteni szomorúságának és bűnbánatának keserűségét. Utolsó kegyként azt kérte hóhéraitól, hogy fejjel lefelé szegezzék keresztre. Ezt a kérést teljesítették és így halt meg Péter, a nagy apostol” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 353-354. o.). Péter még akkor is, noha ilyen kilátásai voltak, a nyáj lelki jólétével törődött.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Péter (és Biblia többi írója is) arra tanította a keresztényeket, hogy szent életet éljenek. Miért nem sikerül mégsem sokaknak azzá válni, akik Jézusban lehetnének?

2) Vegyük át az osztályban újból 2Pt 1:5-7 felsorolását! Beszélgessünk mindegyik elemről és kérdezzük meg magunktól: Hogyan mutatkozhatnának meg jobban bennünk ezek az erények? Hogyan segíthetünk másoknak is erre törekedni?

3) Kitűnik abból, amit az evangéliumokból, valamint saját írásából tudunk Péterről, hogy korábbi kudarcai ellenére milyen hatalmas munkát végzett benne Krisztus. Milyen reménységet és nyugalmat találhatunk az ő példájában?

4) 2Pt 1:12 versében Péter a „jelenvaló” igazságról írt. Mi volt a „jelenvaló” igazság abban a korban, és mi az ma?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: