HIT A HALÁL IDEJÉN

Olvassuk el 2Pt 1:12-15 verseit! Mit értett azon Péter, hogy leteszi a sátrát?

2Pt 1:12-14 megmutatja, hogy az apostol milyen alkalomból írta a levelet. Úgy gondolta, hogy közeleg a halála ideje, és ez a levél az utolsó üzenete vagy bizonyságtétele.

2Pt 1:13-14 szakaszában Péter kifejezésmódja mutatja, hogy arra számít, hamarosan meg kell halnia: „míg ebben a földi porsátorban vagyok… Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat” (új prot. ford.). Sátorhoz (porsátor) hasonlítja a testet, amit halálakor letesz. Annyira egyértelmű, hogy sátra letételével a testére gondol, hogy a modern fordítók hajlamosak így visszaadni ezt a részt: „amíg ebben a földi testben élek… Ugyanis tudom, hogy hamarosan el kell hagynom ezt a világot” (2Pt 1:13-14, EFO). Péter nyelvezetében semmi nem utal arra, hogy amikor „leteszi” a sátrát vagy a testét, akkor a lelke külön tovább élne.

Olvassuk el még egyszer 2Pt 1:12-15 verseit! Mit látunk, hogyan viszonyul Péter a halál közeledtéhez? Mire tanít ez a hozzáállás a hittel kapcsolatban?

2Pt 1:12-15 még ünnepélyesebbé teszi Péter szavait. Abban a tudatban ír, hogy élete hamarosan véget ér. Ezt pedig azért tudja, mert ahogy fogalmaz: „a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem.” Mégsem tűnik úgy, hogy félne. Nem aggódik, nincs rossz előérzete. Ehelyett inkább azoknak a jólétével törődik, akiket hátrahagy. Azt akarja, hogy erősek legyenek a „jelenvaló igazságban”, és ameddig csak él, hűségre akarja inteni őket.

Itt láthatjuk, hogy milyen valóságos és mély volt Péter kapcsolata az Úrral. Igen, hamarosan meghal, méghozzá nem kellemes halállal (lásd Jn 21:18; Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 353-354. o.), de akkor is önzetlenül mások jólétéért aggódik. Péter valóban élte is azt a hitet, amit tanított.

Hitünk hogyan segít szembenézni a halál szörnyű valóságával? Hogyan tanulhatunk meg még a halállal szembesülve is abba a nagyszerű reménységbe kapaszkodni, amit Jézus által kapunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: