LÉGY AZ, AKINEK MONDOD MAGAD!

Miután Péter felsorolta, hogy keresztényként mire kell szándékosan törekednünk, közli a végeredményt.

Olvassuk el 2Pt 1:8-11 szakaszát! Milyen kapcsolat van aközött, amit Isten már megtett a keresztényekért és ahogyan a keresztényeknek élniük kell?

Péter buzdítja az olvasóit, hogy éljenek az új valóság szerint, ami Jézusban válik igazzá számukra. A hit, a jó cselekedet, a tudomány, a mértékletesség, a kegyesség, a testvéri szeretet és a szeretet jellemzi őket, és ezek gyarapodnak bennük (2Pt 1:8).

Az a gond, hogy nem minden keresztény él az új valóság szerint. Némelyek tétlenek és terméketlenek az Úr Jézus Krisztusban szerzett ismeretükben (2Pt 1:8, új prot. ford.). Elfelejtették, hogy megtisztultak a „régi” bűneikből (2Pt 1:9). Tehát Péter azt mondja, hogy a keresztényeknek az új valóság szerint kell élniük, amely Jézusban válik igazzá a számukra. Krisztusban megbocsátásban részesültek, megtisztultak és jogosultak arra, hogy isteni természet részesei legyenek. Ezért mondja, hogy „igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat” (2Pt 1:10, új prot. ford.). Nincs mentségük arra, ha úgy élnek, mint korábban, „tétlen” vagy „gyümölcstelen” keresztényként.

„Elég sokat hallani a hitről, de még többet kellene hallanunk a cselekedetekről! Sokan becsapják önmagukat nemtörődöm, megalkuvó, kereszt nélküli vallási életükkel” (Ellen G. White: Faith and Works. 50. o.).

Olvassuk el Róm 6:11 versét! Pál szavai hogyan tükrözik azt, amiről Péter írt a mai részben?

Egy bizonyos értelemben Péter és Pál is azt mondja, hogy „Légy az, akinek mondod magad!” Új teremtés vagyunk Krisztusban, megtisztultunk a bűntől és isteni természet részesei lettünk. Ezért kell olyan életet élnünk, amire Isten elhívott! Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Krisztushoz hasonulunk.

Mennyire hasonlítunk Krisztusra? Életünk melyik területén fejlődhetünk még?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: