A KERESZTÉNYI ÉRTÉKEK CÉLJA A SZERETET

Olvassuk el Róm 5:3-5, Gal 5:22-23, Jak 1:3-4 és 2Pt 1:5-7 verseit! Milyen hasonló téma tűnik fel ezekben a versekben?

Az ókori világ filozófusai gyakran vették számba az erényeket. „Az erények katalógusának” is szokták nevezni az ilyen felsorolásokat, amelyekre több példát találunk az Újszövetségben (Róm 5:3-5; Gal 5:22-23; Jak 1:3-4). Péter olvasói is valószínűleg jól ismerték az ilyen listákat, bár érdekes különbségek vannak aközött, amit egy filozófus sorolt volna fel, ill. amit Péter írásában találunk. Figyeljük meg, hogy az apostol szándékosan sorrendbe szedte a jellemzőket: mindegyik erény az előzőre építkezik és a csúcspont a szeretet.

Különös jelentése van mindegyik Péter által felsorolt erénynek:

Hit: Ebben az összefüggésben a hit üdvözítő bizalom Jézusban (lásd Gal 3:11; Zsid 10:38).

Jó cselekedet (Károli), erény (ÚRK): Még pogány filozófusok is hirdették az erény és a jó cselekedetek (görögül arte) fontosságát, amelyek minden tekintetben értékesek. A hit valóban lényeges, de meg kell változtatnia az életünket, és erre bizonyság a jó cselekedet.

Tudomány: Péter nem általánosságban beszél a tudományról, hanem olyan ismeretre utal, amely a Jézus Krisztussal való megmentő kapcsolatból származik.

Mértékletesség/önuralom: Az érett keresztény képes uralkodni az ösztönein, különösen azokon, amelyek kicsapongáshoz vezetnének.

Tűrés/állhatatosság: Az állhatatosság kitartást jelent, főként a próbákban és az üldözés idején.

Kegyesség: A „kegyességnek” fordított szó a pogány világban olyan erkölcsös magatartást jelentett, amelyet valamilyen istenhit eredményezett. Az Újszövetségben az erkölcsös viselkedés gondolatát hordozza, amely az egy igaz Istenben való hitből következik (1Tim 2:2).

Testvéri szeretet: A keresztények úgy élnek, mint egy család. A kegyesség közösségbe vezet, amelyben az emberek kedvesek egymáshoz.

Szeretet: Péter a szeretettel ér a lista tetőpontjára, hasonlóan ahhoz, amit Pál megfogalmaz: „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet” (1Kor 13:13).

Mielőtt Péter belekezdene az erények felsorolásába, azt mondja, hogy „minden igyekezetetekkel törekedjetek” (2Pt 1:5, új prot. ford.) ezeknek az erényeknek az elsajátítására. Mit ért ezalatt? Mi az emberi igyekezet szerepe abban a vágyban, hogy kegyes, hűséges életet tudjunk élni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: