DRÁGA HIT

Olvassuk el 2Pt 1:1-4 verseit! Péter szerint mit kaptunk Jézus Krisztusban? Azaz hogyan jelenik itt meg a kegyelem valósága?

Péter úgy kezdi ezt a levelét, hogy kifejezi: azoknak szól, akik „velünk egyenlő drága hitet nyertek” (2Pt 1:1); vagy „velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek” (új prot. ford.). A „drágának” fordított szó azt jelenti, hogy „egyenlő értékű” vagy „ugyanolyan kiváltságú”. Azt mondja Péter, hogy ezt a drága hitet „nyertük”; nem érdemeltük ki és nem jár nekünk, hanem Isten ajándékaként részesültünk benne. Vagy ahogy Pál írja: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez” (Ef 2:8, új prot. ford.). Értékes, mert „Hit nélkül… lehetetlen Istennek tetszeni” (Zsid 11:6). Azért drága, mert ezzel a hittel ragadhatunk meg sok nagyszerű ígéretet.

Péter hangsúlyozza Jézus „isteni” erejét (2Pt 1:3), amellyel mindazt odaadja, ami az élettel és a kegyességgel kapcsolatos (2Pt 1:3). Egyedül Isten hatalma által létezhetünk, és csak az Ő ereje révén juthatunk el a szentségre. Az isteni erőt pedig „Annak megismerése által [kapjuk meg], aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott” (2Pt 1:3; lásd még Jn 17:3).

Isten arra kér, hogy szeressük Őt, de hogyan szerethetnénk, ha nem ismerjük? Jézuson, az írott Igén, a teremtett világon, továbbá a hit és az engedelmesség életén keresztül ismerhetjük meg. Megismerjük Őt és az Ő valóságát, miközben tapasztaljuk, hogy mit tesz az életünkben, ez az ismeret pedig megváltoztat. Megismerjük a ránk árasztott kegyelme által.

Péter ezután még különösebb dolgot mond: „igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket”, közöttük azzal, hogy „isteni” természet részesei lehetünk (2Pt 1:4). Isten eredetileg a saját képére teremtette meg az embert. Ez a kép azóta jelentősen eltorzult és elmosódott bennünk. Amikor újjászületünk, új életünk lesz Jézusban, aki az isteni képmás helyreállítását munkálja bennünk. Viszont el kell menekülnünk a világ romlottsága és kívánsága elől, ha szeretnénk, hogy megtörténjen bennünk ez a változás!

Milyen lenne az életünk hit nélkül? Hogyan segít az erre a kérdésre adott válaszunk megérteni, hogy valójában miért olyan drága ajándék a hit?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: