JÉZUS, AZ ISTENI MESSIÁS

Péter tudta, hogy Jézus Messiás és Úr. Azaz a levelek megírásának idejében Péter már tudta, hogy a Messiás maga Isten. Bár az „Úr” címnek világi jelentése is lehet, a kifejezés az isteni létre is egyértelmű utalásnak tekinthető. 1Pt 1:3, valamint 2Pt 1:8, 14, 16 verseiben Péter úgy utal Jézusra, a Messiásra, Krisztusra, mint aki maga az Úr, az Isten.

Az apostol az Újszövetség többi írójához hasonlóan az Atya és a Fiú szavakkal érzékelteti a Jézus és Isten közötti kapcsolatot. Például: „Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja” (1Pt 1:3; vö. 2Pt 1:17). Jézust a szeretett Fiúként írja le (2Pt 1:17), hatalmának egy része és a mennyei státusza pedig az Atya Istennel való különleges kapcsolatából származik.

Olvassuk el Jn 1:1, 20:28 és 2Pt 1:1 verseit! Mit fejeznek ki Jézus istenségéről?

2Pt 1:1 versében ez áll: „Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus” (RÚF). Az eredeti görög ugyanazt a határozott névelőt („az”) használja Istenre és az Üdvözítőre. Nyelvtanilag ez azt jelenti, hogy Jézusra az „Isten” és az „Üdvözítő” szót is vonatkoztatja. Tehát 2Pt 1:1 verse Jézus istenségének egyik legegyértelműbb jelzőjeként áll előttünk az Újszövetségben.

A korai keresztények nem értették meg egykönnyen Jézust, csak fokozatosan rakták össze az Újszövetség bizonyítékait. Péter írásaiban az Atya, a Fiú és a Szentlélek különálló személyként jelenik meg (például Atya/Fiú: 1Pt 1:3 és 2Pt 1:17; Szentlélek: 1Pt 1:12 és 2Pt 1:21), amint az Újszövetség többi részében is. Az apostol Jézust és a Szentlelket is Istenként mutatja be. Idővel és sok tanácskozás után az egyházban kialakult a Szentháromság tantétele, hogy amennyire csak lehet, magyarázatot adjon a Szentháromság isteni titkára. A hetednapi adventisták 28 alapvető hitelvének része a Szentháromság tana. Péternél egyértelműen azt látjuk, hogy Jézust nemcsak Messiásként, hanem Istenként mutatja be.

Amikor Jézus életéről, haláláról gondolkozunk, és elismerjük, hogy Ő valóban Isten, mit mondhatunk, milyen Isten Ő? Miért érdemes a szeretetünkre, a bizalmunkra és a szolgálatunkra? Beszéljük meg válaszainkat szombaton az osztályban!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: