HIT A PRÓBÁK IDEJÉN

Amint láthattuk, Péter olyan hívőknek írt, akik a hitükért szenvedtek. A keresztény történelem pedig megmutatta, hogy a dolgok csak még rosszabbra fordultak, legalábbis egy ideig. A következő években biztosan sok keresztény lelt vigaszra és megnyugvásra abban, amit Péter írt. Kétségtelen, hogy sokan ma is így éreznek.

Miért van szenvedés? Ez természetesen ősrégi kérdés. Jób könyvének, a Biblia egyik legkorábbi könyvének a szenvedés a fő témája. Valóban, ha megnevezhetünk valakit (Jézuson kívül), aki nem „mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó” (1Pt 4:15) szenvedett, az Jób volt. Elvégre Isten is ezt mondta róla: „Észrevetted-é a szolgámat, Jóbot? Bizony nincs hozzá hasonló a földön: feddhetetlen, igaz, istenfélő és bűn-gyűlölő” (Jób 1:8). Mégis, nézzük csak meg, hogy mit kellett szegény Jóbnak kiállnia, nem mintha gonosz lett volna, hanem éppen azért, mert jó volt!

Hogyan segítenek a következő igehelyek választ találni a szenvedés eredetének kérdésére? 1Pt 5:8; Jel 2:10; 12:9

A rövid válasz úgy hangzik, hogy azért szenvedünk, mert benne vagyunk a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelemben. Ez nem pusztán egy hasonlat, jelképe a természetünkben meglévő jónak és gonosznak. A létező ördög és a valóságos Jézus vívja igazi küzdelmét az emberekért.

Olvassuk el 1Pt 4:19 versét! Hogyan segíthetnek nekünk a Péter által leírtak, bármilyen küzdelmünk is legyen éppen most?

Amikor szenvedünk, különösen, ha azt nem közvetlenül egy rossz tettünk okozta, természetesen újból és újból feltesszük a kérdést, mint Jób: Miért? Azonban gyakran nem kapunk választ. Ahogy Péter is mondja, csak annyit tehetünk a szenvedések között, hogy Istennek ajánljuk a lelkünket, benne, „hű” Teremtőnkben bízunk és „jót cselekedve” élünk tovább (1Pt 4:19, új. prot. ford.).

Keresztényként miért olyan fontos a számunkra, hogy Isten jellemét, jóságát és irántunk való szeretetét mi magunk is megismerjük, különösen, amikor szenvedünk? Hogyan tanulhatjuk meg, hogy jobban kell Istent és az Ő szeretetének valóságát ismernünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: