ISTEN NÉPE ÉS AZ ÍTÉLET

Vessük össze 1Pt 4:17-19 verseit Ézs 10:11-12 és Mal 3:1-6 szakaszaival! Mi a közös a mondandójukban?

Ezek a szakaszok az ítélet folyamatát írják le, ami Isten népének ítéletével kezdődik. Péter még az olvasói szenvedéseit is összeköti Isten ítéletével. Szerinte a keresztények szenvedése lehet akár Isten ítélete is, amely Isten házanépén kezdődik. „Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is – jót cselekedve – ajánlják lelküket a hű Teremtőnek” (1Pt 4:19, új prot. ford.).

Olvassuk el Lk 18:1-8 verseit! Hogyan segít ez a rész megérteni Isten ítéletét?

A bibliai időkben az ítélet vágyott esemény volt. A szegény özvegyasszony példázata Lk 18:1-8 szakaszában azt mutatja be, hogy milyen volt az általános viszonyulás az ítélethez. Az özvegyasszony tudta, hogy csak akkor alakulhat jól az ügye, ha talál egy bírót, aki hajlandó felvállalni azt. Nincs elég pénze, se elég nagy rangja ahhoz, hogy könnyen előterjeszthesse a panaszát. Végül mégis meggyőzi a bírót, hogy hallgassa meg és adja meg neki azt, ami jár. Ahogy Jézus is mondja: „Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk” (Lk 18:7)? A bűn gonoszságot hozott a világba, Isten népe pedig a korszakok során mindvégig várja, hogy Ő majd mindent helyreállít.

„Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek” (Jel 15:4).

Gondoljunk a sok gonoszságra, ami a földön büntetlenül maradt és marad! Tehát miért is olyan fontos nekünk, keresztényeknek az igazság és Isten igazságos ítéletének gondolata? Milyen reménységet ad az az ígéret, amely szerint Isten igazságot fog szolgáltatni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: