A TŰZPRÓBA

Olvassuk el 1Pt 4:12-14 verseit! Miért mondja azt Péter, hogy a hívők ne ijedjenek meg a szenvedéstől? Lásd még Jn 15:18; 2Tim 3:12!

Péter egyértelművé teszi, hogy ha keresztényként szenvedünk üldözést, akkor részesek vagyunk Krisztus szenvedéseiben. Ez nem lehet meglepő. Sőt, ellenkezőleg! Ahogy Pál is írta: „De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni, üldöztetni fognak” (2Tim 3:12). Jézus is figyelmeztette a követőit arra, hogy mivel találják majd magukat szembe: „Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást” (Mt 24:9-10).

Ellen G. White szerint: „Így lesz ez mindazokkal, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban. Üldözés és gyalázat vár mindazokra, akiket Krisztus Lelke hevít. Az üldözés módja idővel változhat, azonban az elv, a lelkület alapja ugyanaz, amely az Úr választottait megölte Ábel napjai óta” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 379. o.).

Olvassuk el Jel 12:17 versét! Mit árul el ez a szöveg a keresztények üldözésének valóságáról az utolsó napokban?

Nem kérdés, hogy az üldözés állandó valóság lehet a hűséges keresztények számára, ezt tárgyalta itt Péter, amikor olvasóit a rájuk váró „tűzpróbára” figyelmeztette.

A tűz jó hasonlat. A tűz képes pusztítani, de meg is tisztíthat valamit a szennyeződéstől, attól függően, hogy éppen mire hat. A házakat elpusztítja, míg az ezüstöt és az aranyat megtisztítja. Egyrészt nem szabad szándékosan üldözést kiváltanunk, másrészt azonban Isten még az üldözésből is képes jót kihozni. Péter tehát ezt tanácsolja olvasóinak (így nekünk is): Az üldözés valóban rossz, de ne csüggedjetek el attól, mintha valami váratlan dolog lenne! Haladjatok tovább előre hitben!

Mit tehetünk, hogy felemeljük, bátorítsuk és még segíteni is tudjuk azokat, akik a hitük miatt szenvednek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: