Szenvedni Krisztusért

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Timóteus 3:12; 1Péter 1:6; 3:13-22;

4:12-14, 17-19; Jelenések 12:17

„Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek” (1Pt 2:21, HUNB).

Közismert a kereszténység üldöztetésének a története az első századokban. A Biblia – főként Az apostolok cselekedetei – bepillantást enged abba, ami az egyházra várt. Az üldözés és a vele járó szenvedés egyértelműen jelen volt azoknak a keresztényeknek az életében, akiknek Péter a levelét írta.

Az apostol az 1. fejezetben azt mondta, hogy „noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor” (1Pt 1:6-7). A levélnek majdnem az utolsó megjegyzése is ugyanezzel a gondolattal foglalkozik: „A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká” (1Pt 5:10).

A rövid apostoli levélben nem kevesebb, mint három hosszabb szakasz foglalkozik azzal, hogy az olvasók szenvednek Krisztusért (1Pt 2:18-25; 3:13-21; 4:12-19). Akárhogyan is nézzük, az üldözés okozta szenvedés Péter első levelének egyik fő témája, és most ezzel fogunk foglalkozni.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: