TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 1985, H. N. Adventista Egyház, „A közelgő küzdelem”, 518-527. o., „A Szentírás védőbástya”, 528-536. o. és „A nyomorúság ideje”. 546-564. o. c. fejezetei.

Ellen G. White amellett érvelt, hogy a hetednapi adventisták jó állampolgárként éljenek, a földi törvényeknek engedelmeskedve. Még azt is mondta, hogy ne szegüljenek nyíltan, kirívóan szembe a helyi vasárnaptörvényekkel. Azaz, bár Isten parancsolata szerint meg kell szentelni a hetedik napi szombatot, mégse hágják át szándékosan a vasárnapi munkavégzést tiltó törvényeket. Egy konkrét esetben azonban világossá tette, hogy az adventistáknak nem szabad engedelmeskedniük a törvénynek: ha egy rabszolga elszökött az urától, a törvény megkövetelte, hogy visszavigyék. White felszólalt ez ellen a törvény ellen, és azt mondta az adventistáknak, hogy ne engedelmeskedjenek, akármi is legyen a következménye: „Amikor az emberi törvények ütköznek Isten törvényeivel, az utóbbinak kell engedelmeskednünk, bármi legyen is a következmény. Hazánk törvénye megköveteli, hogy szolgáltassuk vissza a rabszolgát az urának, ennek azonban nem szabad engedelmeskedni, hanem el kell fogadjuk a törvény megszegésének következményeit! A rabszolga nem tulajdona senkinek. Isten a jogos ura, és embernek nincs joga kezet vetni Isten alkotására és a sajátjának mondani” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 1. köt. 201-202. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Milyen példákat idézhetünk arra, hogy a keresztények felléptek jó irányú társadalmi változás érdekében? Mit tanulhatunk ezekből az esetekből?

2) Milyen példákat találunk arra, hogy keresztények a társadalmi bajok orvoslása helyett belenyugodtak abba, ami rossz, sőt még igazolták is azt? Mit tanulhatunk ezekből a történetekből?

3) 1Pt 2:17 kimondja: „a királyt tiszteljétek” (új prot. ford.). Abban az időben valószínűleg Néró volt a császár, az egyik leggonoszabb és legromlottabb az eleve gonosz uralkodók sorában. Mi az üzenete ennek a számunkra ma?

4) Olvassuk el 1Pt 2:21-25 verseit az osztályban! Hogyan közvetítik ezek a versek az evangélium üzenetét? Milyen reménységet kínálnak? Mire késztetnek? Mennyire követjük ezt a tanácsot?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: