A KERESZTÉNYSÉG ÉS A TÁRSADALMI REND

Noha tudjuk, minden emberi szervezet és kormányzat hibás, sőt időnként kimondottan bűnös, Pál és Péter a kormányzattal és a vallási vezetőkkel való rossz tapasztalataik ellenére is arra buzdította az első keresztényeket, hogy engedelmeskedjenek az emberi hatalomnak (Róm 13:1-10; 1Pt 2:13-17). Azt mondják, hogy a keresztények fizessenek adót és tegyenek eleget a kötelezettségüknek, dolgozzanak. Amennyire csak lehetséges, legyenek példás állampolgárok!

Olvassuk el ApCsel 5:27-32 szakaszát! Milyen kapcsolat van Péter szerint a hatóságok képviselőinek járó engedelmesség (1Pt 2:13-17) és a között, ahogy az apostolok ebben az adott esetben eljártak?

A keresztény egyház korai sikere vezetett Péter és János letartóztatásához (ApCsel 4:1-4). A vezetők, a vének és az írástudók kikérdezték őket, majd szigorúan megparancsolták nekik, hogy hagyjanak fel a prédikálással (ApCsel 4:5-23). Hamarosan ezután ismét lefogatták és kérdőre vonták őket, hogy miért nem úgy cselekedtek, ahogyan azt a hatóságok megparancsolták (ApCsel 5:28). Péter így válaszolt: „Istennek kell inkább engedni, hogynem az embernek” (ApCsel 5:29).

Milyen lényeges igazságot kell leszűrnünk ezekből a szavakból?

Péter nem volt képmutató, ugyanazt mondta, mint amit tett. Amikor az lett a kérdés, hogy Istent vagy az embereket kövesse, választása egyértelmű volt. A keresztényeknek egészen addig a pontig támogatni kell a kormányukat és engedelmeskedniük kell, még akkor is, ha közben a társadalom helyzetének megváltoztatásáért fáradoznak. Amikor erkölcsi kérdések forognak kockán, a keresztényeknek törvényes módon kell munkálkodni azoknak a társadalmi változásoknak az előmozdítása érdekében, amelyek a jézusi értékeket és tanításokat tükrözik. Ennek módja különféle tényezőktől függ. A keresztény hűséges állampolgár, ez viszont nem jelenti azt, hogy ne kellene javítania vagy nem javíthatna a társadalom helyzetén.

Olvassuk el 3Móz 19:18 és Mt 22:39 verseit! Így szól a parancsolat: „Szeresd a felebarátodat, mint magadat.” Hogyan foglalja ez magába azt, hogy tenni is kell a változtatásért, amikor az valóban jobbá és igazságosabbá teheti a felebarátunk életét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: