TÁRSADALMI KAPCSOLATOK

Olvassuk el Róm 13:1-7, 1Kor 7:12-16, Ef 5:22-33 és Gal 3:27-28 verseit! Hogyan kapcsolódik Pál mondandója ahhoz, amit Péter vázolt fel 1Pt 2:11–3:7 szakaszában?

Pál megemlít néhány olyan kérdést, amely 1Pt 2:11–3:7 szakaszában is felmerül. Gondolatmenete egyezik azzal, ami Péter első levelében található. Például Pál Péterhez hasonlóan arra bátorítja az olvasóit, hogy engedelmeskedjenek a „felső hatalmasságoknak” (Róm 13:1). Isten jelöli ki az uralkodókat, hogy elrettentsenek a rossztól, de nem a jótól (Róm 13:3). Így a keresztényeknek is azt tanácsolja, hogy „Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok: akinek az adóval, az adót; akinek a vámmal, a vámot; akinek a félelemmel, a félelmet; akinek a tisztességgel, a tisztességet” (Róm 13:7).

Pál is hangsúlyozza, hogy a nem hívő férj felesége példamutató életet éljen, aminek következtében a férj akár csatlakozhat is az egyházhoz (1Kor 7:12-16). Pál mintája a keresztény házasságról szintén a kölcsönösségen alapszik. A férjeknek úgy kell szeretniük a feleségüket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat (Ef 5:25). Továbbá a szolgák úgy engedelmeskedjenek földi uruknak, ahogy Krisztusnak is engedelmeskednének (Ef 6:5).

Pál tehát kész volt a törvényes, kulturális határokon belül munkálkodni. Megértette, hogy mit lehet és mit nem lehet megváltoztatni az adott kultúrában. Viszont meglátta a kereszténységben azt, ami majd meg fogja változtatni a társadalomnak az emberekkel kapcsolatos nézetét. Sem Péter, sem Pál nem akart politikai forradalmat indítani a társadalmi rend megváltoztatására, ahogy Jézus sem. A változást ehelyett az istenfélő emberek befolyásával akarták elérni a társadalomban.

Olvassuk el Gal 3:27-29 verseit! Ez nyilván teológiai kijelentés, mégis milyen komoly társadalmi hatása lehet amiatt, ahogyan a keresztények viszonyulnak egymáshoz Jézus értük vállalt tetteinek a következtében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: