ISTEN SZÖVETSÉGI NÉPE

Péter tulajdonképpen ószövetségi nézőpontból ír, aminek a központjában a szövetség gondolata áll. Ez lényeges része a zsidó és a keresztény teológiának is.

Mi az a szövetség?

A „szövetség” (héberül berit) két fél közötti megállapodást vagy hivatalos egyezményt jelent. Két személy (például Lábán és Jákób között; 1Móz 31:44) vagy két király között is születhet (így Salamon és Hírám között; 1Kir 5:12). Egy király is megkötheti egy néppel, mint ahogy Dávid és Izrael vénei tették (2Sám 5:3).

Mindezekből kitűnik az a különleges szövetségi kapcsolat, amely Isten és választott népe, Ábrahám leszármazottai között áll fenn.

Olvassuk el 1Móz 17:1-4, 2Móz 2:24 és 24:3-8 verseit! Mit árulnak el ezek a szakaszok arról a szövetségről, amit Isten kötött Izraellel?

Mózes első könyve, a Biblia első könyve részletesen beszámol arról, hogy Isten miként kötött szövetséget Ábrahámmal (1Móz 15:9-21; 17:1-26). Az Úr „megemlékezék” erről a szövetségről, amikor megszabadította népét az egyiptomi elnyomás alól (2Móz 2:24), és Mózes idejében újította meg azt, amikor átadta a Tízparancsolatot és a többi törvényt Izrael népének (2Móz 19:1–24:8; különösen 24:3-8).

Ám a szövetségi ígéret nem volt feltételek nélküli. „Az Úr a szerződésbe foglalta, hogy ha hűségesek lesznek, megtartják, amit elvár tőlük, akkor megáldja a fejlődésüket és kezük minden munkáját” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 1. köt., 574. o.). A próféták valóban újra meg újra figyelmeztették Izraelt az Isten törvénye iránti engedetlenség veszélyeire, és nyelvezetük gyakran emlékeztetett a szövetségére. Érveltek már azzal is, hogy talán Dániel és a Jelenések próféciáinak kivételével a Biblia legtöbb próféciája feltételhez kötött. Ennyire lényeges a szövetségi ígéreteknek való engedelmesség gondolata. A szövetségi próféciák áldásokról szóló ígéretei az Isten törvénye iránti engedelmességtől függtek, és a vészterhes próféciák csak az engedetlenekre vonatkoztak.

Mit jelent a számunkra, hogy szövetségi kapcsolatban állunk Istennel? Milyen kötelezettségeket ró ez ránk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: