TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. köt. „Krisztus – az élet útja” c. fejezet, 335-338. o.; „Tökéletes engedelmesség Krisztus által” c. fejezet, 343-345. o.

Bámulatos, hogy milyen gazdag és mély a mondanivalója Péter első levele 1. fejezetének és milyen hatalmas területet fed le! Az elején az apostol a Szentháromság jelleméről gondolkodik, szól az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Jézus Krisztus, a Fiú által adott nekünk az Atya Megváltót, és megszentelődésre, engedelmességre választott ki minket benne. Megszeretjük Jézust, nemes örömet találunk benne. Halála és feltámadása által miénk a „romolhatatlan örökség” ígérete, amely a mennyben vár ránk. Így még a próbák között is igazi örömünk lehet a Krisztusban felkínált üdvösségben. „[Péter] Levele a bátorság újraélesztésének és a próbák, szenvedések alatt lévők számára a hit erősítésének eszköze volt, hogy felélessze a jó munkára azokat, akik a sokféle kísértésben Istenbe vetett reménységük elvesztésének veszélyében voltak” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 339-340. o.). Eközben a Szentlélek a prófétákon keresztül munkálkodva vázlatosan bemutatta, hogy milyen korban élt Péter és az első olvasói. Ebből következően a keresztényeknek szent életet kell élni, az igazságnak engedelmeskedve, „tiszta szívből” fakadó szeretet által jellemezhető közösségekben.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Nézzük át az osztályban a szerdai tanulmány utolsó kérdésére adott válaszokat! Mi motivál a keresztényi életre? Mi a közös a válaszainkban? Miben térnek el?

2) Az 1. fejezetben Péter kétszer említette Jézus feltámadását (1Pt 1:3, 21). Miért olyan fontos a feltámadás a hitünk szempontjából?

3) Péter szólt a „romolhatatlan örökségről” (lásd még Dán 7:18). Mit jelent ez? Gondoljunk valamire, ami a földön elhervad vagy azonnal elpusztul! Ezek szerint tehát mennyire csodálatos az örökségünk?

4) Hogyan növekedhet a hitünk a próbák között? Azaz milyen döntéseket hozhatunk meg, hogy tanuljunk abból, amit elszenvedünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: