SZERESSÉTEK EGYMÁST!

Péter ezután a szent és hűséges élet felé tereli a keresztényeket.

Olvassuk el 1Pt 1:22-25 verseit! Mi a fő kijelentése a kereszténység lényegét illetően?

Az apostol először is a tisztaságra buzdítja a keresztényeket („Tisztítsátok meg lelketeket…”) és arra, hogy az igazságnak engedelmeskedve éljenek (1Pt 1:22). A „tisztít” vagy „megtisztít” ige szorosan kapcsolódik a „szent” és a „szentség” szavakhoz, amelyek visszautalnak arra, amit Péter néhány verssel előbb írt (1Pt 1:15). A keresztények a Jézus iránti elköteleződésük és a keresztség által (vö. 1Pt 3:21-22) megtisztultak, vagyis elkülönítették magukat Istennek, méghozzá az igazságnak engedelmeskedve. Életük megváltozásának az a természetes következménye, hogy közeli kapcsolatba kerülnek a hasonló világnézetet vallókkal. Ezek a kapcsolatok olyan szorosak, hogy Péter a család hasonlatával ír róluk. A keresztények testvéri szeretetből cselekedjenek. 1Pt 1:22 versében az „atyafiúi” szeretet (görögül philadelphia) „testvéri szeretetet” jelent. Olyan szeretet ez, ami a családtagokat köti össze.

Több különböző szó van a görögben, amit úgy lehet lefordítani, hogy „szeretet”: philia (barátság), eros (a férj és a feleség közötti szenvedélyes szeretet), agape (tiszta, a másik javát kereső szeretet). Amikor Péter leírja: „egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek” (1Pt 1:22, RÚF), az agape szót használja, ami általában a mások javát kereső, tiszta szeretetet jelenti. Biztosan ezért tette hozzá, hogy „tiszta szívből” (1Pt 1:22, RÚF) szeressék egymást, olyan szívvel, amely az Isten romolhatatlan Igéje által újjászületettekre jellemző (1Pt 1:23; lásd még 1Pt 1:3). Ilyen szeretet csak Istentől eredhet. Az önző, egocentrikus, bűnöktől meg nem tisztult szív képtelen rá, és Péter ezért hangsúlyozta annyira, hogy az „igazság iránt való engedelmességben” (1Pt 1:22) tisztítsuk meg magunkat. Az igazságot nem csak hinni kell, hanem aszerint is kell élni!

Hogyan tanulhatunk meg még inkább szeretni? Milyen döntéseket kell meghoznunk annak érdekében, hogy olyan szeretetet mutathassunk ki, amely „tiszta szívből” ered?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: