FŐ TÉMÁK

Olvassuk el 1 Pt 1:3-12 verseit! Mi Péter fő üzenete ezekben a versekben?

A köszöntésben, 1Pt 1:2 versében Péter már említést tett olvasóinak az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. A Szentháromság három tagja 1Pt 1:3-12 szakaszának a tárgya. Az Atya és a Fiú 1Pt 1:3-9 témája, 1Pt 1:10-12 verseiben pedig a Szentlélek emelkedik ki.

Amikor Péter az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélek munkájáról ír, sok olyan témát említ meg, amelyekre később még visszatér.

Azzal kezdi, hogy a keresztények újjászülettek (1Pt 1:3; lásd még Jn 3:7). Az egész életük átalakult Jézus feltámadása és a különleges örökség miatt, amely a mennyben várja őket (1Pt 1:3-4). Itt, ahogyan az Újszövetség sok más részében, Jézus feltámadását mutatja be a keresztény reménység kulcsaként.

Ez a reménység ad okot a keresztényeknek az örömre, annak ellenére, hogy Péter első levelének olvasói közül sokan szenvednek. A szenvedés megpróbálja és megtisztítja a hitüket, amint a tűz megtisztítja az aranyat. Bár Péter olvasói nem látták Jézust földi szolgálata során, szeretik Őt és hisznek benne. Hitük eredménye pedig az üdvösség és az ígéret: „Romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökség… amely a mennyekben van fenntartva számunkra” (1Pt 1:4).

Péter szintén a tudtukra adja, hogy a régi próféták a nekik „szánt kegyelemről prófétáltak” (1Pt 1:10, RÚF). Az Ószövetség prófétái „keresték és kutatták” (1Pt 1:10, RÚF) az üdvösséget, amit ezek az emberek tapasztaltak Jézusban.

Az apostol rámutat, hogy miközben a hitük miatt üldözést szenvednek, a jó és a rossz közötti nagyobb küzdelem részesei. Végül pedig segíteni akar nekik, hogy hűségesek maradjanak az igazsághoz, még a megpróbáltatások alatt is.

1Pt 1:4 versében az áll, hogy az örökségünk „a mennyekben van fenntartva a számunkra”. Gondolkodjunk el ezen, az üzenetet magunkra vonatkoztatva! Van a mennyben egy hely, amit Isten személyesen nekünk tart fenn! Hogyan fogadjuk ezt a csodálatos ígéretet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: